Zprávy z tisku

Opava se zapojila do projektu „Třídím gastro“ společnosti EFG

Opava se od 4. dubna připojila k projektu „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group (EFG). Obyvatelé tak nyní mohou využívat speciální nádoby na gastroodpad a tím snížit množství biologického odpadu na skládkách, omezit vznik skleníkových plynů a přispět k výrobě zelené energie. Projekt, který odstartoval loni v květnu v Šumperku, úspěšně funguje již v devíti obcích Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

 
Foto: EFG Group
 

Opava rozšířila od letošního dubna možnost třídění odpadu o gastroodpad. „Zapojení do projektu „Třídím gastro“ nám umožní z nádob na směsný odpad separovat velkou část obsahu. Vidíme v tom nejen naši připravenost na blížící se legislativní změny, které od ledna příštího roku městům a obcím přímo ukládají povinnost třídit gastroodpad od toho komunálního, ale i zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Dalším nezanedbatelným benefitem je finanční úspora, kterou do budoucna očekáváme. Podle všeho totiž budou poplatky za skládkování odpadu stále strměji narůstat, a proto potřebujeme dlouhodobě snižovat objem komunálního odpadu,“ sdělil Michal Jedlička, náměstek primátora statutárního města Opava.

Do označených tmavě hnědých sběrných nádob o objemu 120 l mohou občané vyhazovat širokou škálu kuchyňských odpadů. Mohou to být tepelně upravené i neupravené potraviny rostlinného či živočišného původu, prošlé potraviny, maso, mléčné výrobky, pečivo, cukrovinky, čaje či kávová sedlina. Potraviny lze vkládat i s původním obalem, který bude následně odstraněn na třídící lince. Svoz je zajišťován vozidly na ekologický pohon CNG, který vzniká rovněž z biologicky rozložitelného odpadu. V rámci služby „Třídím gastro“ může být svážen gastro odpad také ze školních jídelen a komerčních gastro provozů.  

Takto vytříděný gastroodpad, který tvoří zhruba čtvrtinu obsahu černých popelnic, se namísto skládkování díky projektu „Třídím gastro“ energeticky a bezemisně zpracuje a následně využije pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu v bioplynové stanici EFG Rapotín BPS. Ze sta tun svezeného odpadu je například možné tímto způsobem vytvořit ekologický pohon BioCNG k ujetí zhruba až 100 000 km.

„Máme radost, že Češi k třídění kuchyňského odpadu postavili velmi zodpovědně. Díky tomu náš projekt za necelý rok od svého spuštění, běží už v devíti obcích Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Nově tuto možnost mají také obyvatelé Opavy a věřím, že i zde přinese ekologické a výhledově také ekonomické výhody, protože poplatky za skládkování se zvyšují,“ vysvětluje Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logisitics.

Projekt Třídím gastro společnosti Energy financial group, odstartoval v loňském roce v květnu v několika obcích na Šumpersku. Speciální sběrné nádoby na gastroodpad tak již mohou využívat např. obyvatelé Šumperka, Olomouce, Velkých Losin, Rapotína, Nového Jičína a od 4. dubna také Opavy. Služba je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce.  Z měst a obcí, nyní včetně Opavy, sváží EFG do své bioplynky již okolo 40 tun odpadu měsíčně z celkem 350 nádob. Tuto bilanci přitom neustále navyšuje.

Zdroj: Tisková zpráva EFG Group 4. 4. 2022

 


Datum uveřejnění: 4.4.22
Poslední změna: 6.4.2022
Počet shlédnutí: 267