Zprávy z tisku

Obilí postižené fusariózou - problém při výrobě etanolu a lihovarských výpalků

Obilí infikované Fusariem může způsobovat množství problémů výrobcům etanolu a lihovarských výpalků, využívaných jako krmivo.

 
 

Obilí infikované Fusariem (patogen Fusarium graminearum) může způsobovat množství problémů pro výrobce etanolu. Někteří výrobci nebudou akceptovat obilí infikované Fusariem vůbec a jiní mají přísné limity pro maximální tolerovatelná množství houby, které budou akceptovat v obilí, které kupují. Výzkum v některých oblastech by mohl pomoci se nasměrovat na tento problém a určitý takový výzkum již v Kanadě probíhá.
Pšenice i kukuřice, dva hlavní zdroje pro výrobu etanolu na kanadských prériích, jsou citlivé k fuzarióze. Houba Fusarium vytváří několik toxinů včetně deoxynivalenolu (DON). Jestliže je obilí infikované Fusariem požito k výrobě etanolu, neovlivní výsledný etanol, ale mohl by postihnout kvalitu lihovarských výpalků, hodnotného vedlejšího produktu při výrobě etanolu.
Lihovarské výpalky, typicky dostupné v sušené formě, jsou vynikajícím zdrojem proteinů a energie a jsou prodávány pro využití v krmných dávkách pro hospodářská zvířata. A zde může přítomnost fusariových toxinů způsobovat nemalé problémy.
Fermentační a destilační proces používaný k výrobě etanolu totiž DON neničí, ale ve skutečnosti jej koncentruje. Šlechtitel pšenice a genetik z university v Manitobě vysvětluje, že toxin v obilí je velmi stabilní během celého procesu výroby etanolu a nekončí v etanolu, ale v lihovarských výpalcích. Je stále plně intaktní a plně funkční jako toxin, ale nyní mnohem koncentrovanější.
Dalším problémem pro zpracovatele je to, že obilí postižené Fusariem má méně škrobu než nenapadená zrna.
Vyvíjení FHB resistentní pšenice
Jedním způsobem, jak se vypořádat s problémem obilí postiženého Fusariem je vyvinout plodiny resistentní vůči němu. Kanadští šlechtitelé rostlin již v tomto učinili pokrok, ale je to velmi náročné.
Aby vyvinuli pšenice resistentní vůči Fusariu, jedna z věcí, kterou potřebují, jsou zdroje genů resistence vůči Fusariu. Těchto zdrojů sice existuje dostatek, ale žádný z nich není dokonalým zdrojem resistence. To jest, omezují úroveň infekce Fusariem a omezují množství zrn poškozených Fusariem a koncentraci DON, ale Fusarium neeliminují úplně. A žádný z nich není schopen vést k imunitě plodiny vůči Fusariu. Proto strategií je kombinovat různé geny pro resistenci do dobře adaptovaného základu – odrůd pšenic, které budou růst v rámci podmínek západní Kanady. Použití různých genů je náročné, protože šlechtitelé potřebují použít mnohem větší množství rostlin, které budou zkoumat z hlediska žádoucích charakteristik.
Další překážkou, která je potřeba postupně překonat, je obtížnost v selektování na resistenci vůči Fusariu. Pro některé z genů resistence mají nyní výzkumníci molekulární markery, které jim pomohou selektovat rostlinný materiál specificky pro tyto geny. Ale v minulosti to bylo velmi obtížné, protože mnoho ze zdrojů resistence nepocházely z dobře adaptovaných pšenic, což znamená, že se vyskytovala „vazebná brzda“. S těmito geny resistence přichází mnoho nežádoucích charakteristik a bude stát mnoho úsilí odstranit tyto nežádoucí charakteristiky, aby bylo možné se vrátit k dobře adaptovaným pšenicím, které budou růst v podmínkách západní Kanady.
Výzkumný program pro jarní a ozimou pšenici řeší fuzariózu z mnoha úhlů. Například hodnotí, jak různé genotypy pšenice reagují na různé formy tohoto patogenu. Zkoumá, co se děje v časných stadií infekce a jak pšenice reaguje na napadení různými typy Fusarií. Také je zlepšován screeningový protokol, takže výzkumníci mohou dělat lépe práce hodnotící materiál na poli.
Ošetřování obilí
Výzkumníci v různých výzkumných agenturách zkoumají možná ošetření před, během nebo po zpracování etanolu, které by zlikvidovalo nebo neutralizovalo toxin. Například výzkumník ze společnosti Acsion Industries v Manitobě vedl výzkum, který zkoumal účinky ozařování elektronovými paprsky („electron beam irradiation“) na DON v lihovarských výpalcích. Další výzkumníci zkoumají takové aspekty, jako účinky různých doplňků krmiva na tento toxin..
Taková ošetření by se mohla případně prokázat, že jsou za určitých okolností ekonomicky přijatelná pro zpracovatele. Jedna z možností, která by byla ideální pro průmysl etanolu je, že by zpracovatelé mohli kupovat obilí infikované Fusariem, které není využitelné pro jiné účely, za nižší cenu, a pak během zpracování odbourat toxin, takže by skončili s dobrou kvalitou lihovarských výpalků.
Top Crop Manager, vol. 35, 2009, č. 10, s. 6 - 7

 


Datum uveřejnění: 15.11.09
Poslední změna: 15.11.2009
Počet shlédnutí: 561