Zprávy z tisku

Oběhové hospodářství by mělo zvýšit navracení organiky do půdy, zní z Evropského parlamentu

Ve středu 27. ledna Rada pro životní prostředí Evropské unie (ENVI) přijala pozměňovací návrh z vlastního podnětu Evropského parlamentu k novému akčnímu plánu pro oběhové hospodářství, který žádá podporu zemědělců při nahrazování minerálních hnojiv kompostem a digestátem.

 
Zdroj: ECN
 

Evropská kompostářská síť (European Compost Network – ECN) spolu s Českým sdružením pro biomasu CZ Biom vítá kladné reakce Rady pro životní prostředí EU na pozměňovací návrh k novému akčnímu plánu pro oběhové hospodářství EU. Obě sdružení kvitují doporučení pomoci zemědělcům s přechodem z minerálních hnojiv na organická, jako je kompost a digestát

“Musíme vytvořit rovné podmínky” uvádí Jan Huitema, zpravodaj, poslanec rady ENVI “nebo dokonce zvýhodnit sekundární suroviny, abychom ocenili jejich využití”. Oběhové hospodářství není pouze klíčovým nástrojem ochrany životního prostředí a snížení znečištění ovzduší, vod a půdy. Současně umožňuje zemím být více nezávislé na importu surovin a zároveň rapidně snižuje produkci skleníkových plynů spojených s jejich těžbou a přepravou. 

Pozměňovací návrh Evropského parlamentu není právně závazný, jasně však ukazuje priority a obavy, současně oficiálně vyzývá Evropskou komisi, aby přijala doporučovaná opatření. Plenární zasedání Evropského parlamentu o zprávě hlasovalo v pondělí 8. února. 

Chránit životní prostředí a ekosystémy využíváním kvalitních organických hnojiv: kompostů a digestátů

Evropská kompostářská síť ECN je v Bruselu nejvýraznějším hlasem udržitelného nakládání s bioodpady a nabízí tvůrcům politik a zúčastněným stranám odborný pohled na skutečnou i předpokládanou kapacitu recyklace bioodpadů do roku 2030. 

„Žít dobře, s ohledem na naši planetu“, to je vize ECN.

Třídění spolu s osvětou a účastí občanů, recyklace a certifikovaný vysoce kvalitní kompost a digestát jsou považovány za zásadní pro oběhové hospodářství Evropské zelené dohody.

Nadcházející dva roky, 2021 and 2022, mají dát skutečnou podobu zásadám a cílům uvedeným ve sdělení Evropské komise o Evropské zelené dohodě. Očekává se, že Evropská komise předloží návrhy na změny stávajících pravidel pro emise související se zpracováním a využitím půdy, a že zavede nové závazné cíle pro ochranu biodiverzity a ekosystémů. Stejně tak jsou očekávány návrhy nových strategií na ochranu zdraví a úrodnosti půdy spolu s nulovým znečištěním životního prostředí, a také účast Evropské komise na jednání mezi Evropským parlamentem a Radou pro novou společnou zemědělskou politiku.  

Pozměňovací zpráva zdůrazňuje potřebu se zabývat zdravím půdy, tříděním odpadů, recyklací a efektivním využitím zdrojů. Uznává využití kompostu a digestátu jako základního stavebního kamene pro zlepšení zdraví půdy. Evropská komise je vyzvána, aby z předložených doporučení vytvořila v nadcházejících letech jasná pravidla.

Prohlášení zpravodaje, poslance Evropského parlamentu Jana Huitemy je k přečtení zde.

Zdroj: Tisková zpráva ECN 1. 2. 2021

 


Datum uveřejnění: 9.2.21
Poslední změna: 9.2.2021
Počet shlédnutí: 994