Zprávy z tisku

Obce mohou vyhrát nad smogem: využitím čisté energie a podporou šetrné dopravy

Česko trápí od začátku roku znečištění ovzduší. Obyvatelé některých regionů nadýchali do poloviny února více škodlivin, než připouští roční limity. Účinný postup při řešení smogu spočívá v dlouhodobé a komplexní strategii, která postupně minimalizuje příčiny jeho vzniku. Aliance pro energetickou soběstačnost sestavila informační materiál představující úspěšné strategie zahraničních měst a regionů, které se chtějí dlouhodobě spolehnout na využití šetrných přístupů v energetice nebo dopravě (1).

„Chytrá města a regiony myslí na budoucnost. Pokud radnice hledají řešení až ve chvíli, kde se obyvatelé dusí, je pozdě. Zahraniční příklady ukazují, že veřejnou správou podpořené investice do lokální a čisté energetiky, šetrné dopravy nebo vyšší míry recyklace přispívají ke zlepšení kvality životního prostředí. Často může jít o jednoduchá opatření, jako je zavedení podmínky instalovat solární panely na střechy nových budov. Klíčová je však příprava dlouhodobých vizí přechodu na moderní, šetrná řešení,“ hodnotí zahraniční zkušenosti v přístupu k proměně zásobování měst energií Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Opatření a příležitosti nastupujících nových, šetrných technologií mohou inspirovat k další práci na zlepšování životního prostředí také česká města a obce, která již na udržitelné strategii pracují. Jedním z nich je například Brno.

„Brno se v posledních letech zaměřilo na energetickou renovaci obecních budov, především škol, školek a nemocnic. Město díky tomu ročně ušetří přes 23 milionů korun za vytápění. Celkem 90 městských budov už navíc podléhá tzv. energetickému managementu, díky kterému jsme schopni postupně snižovat jejich energetickou spotřebu. Vedení města intenzivně podporuje recyklační služby i modernizaci MHD. Hromadnou dopravu nyní ještě více zpopularizoval příspěvek města na základní roční kupón ve výši 30 procent ceny. Jedno dílčí opatření nestačí, jejich kombinace více ale přináší pozitivní výsledky,“ zmínil konkrétní zkušenosti z aplikace udržitelné strategie v Brně náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander (Strana zelených).

Další vedení českých obcí se díky infomateriálu Aliance pro energetickou soběstačnost mohou při realizaci či rozvíjení již existujících domácích projektů inspirovat konkrétními zahraničními zkušenostmi, které jsou mnohdy komplexnější (2). Na základě úspěšných zahraničních i domácích konceptů regionů vybrala Aliance pro energetickou soběstačnost základní patero opatření, která mohou proměnit koncept chytrého města nebo regionu ve skutečnost. Jde o:

  • Energetické úspory: snížení spotřeby redukuje celkové nutné investice do nových energetických zdrojů a je ekonomicky výhodným řešením snižování znečištění ovzduší.
  • Obnovitelné zdroje nejen pro výrobu elektřiny: přechod vyžaduje ucelený přístup včetně zaměření se na výrobu tepla nebo chlazení.
  • Čistá veřejná doprava: autobusy může pohánět biometan nebo elektřina z obnovitelných zdrojů – například solárních panelů nebo bioplynové stanice. Města by měla vybudovat bezpečnou infrastrukturu pro cyklisty a pěší.
  • Zapojení obyvatel do investičních projektů při pořizování obnovitelných zdrojů energie a dalších úsporných opatření: příkladem jsou komunitně vlastněné projekty. Podobné kroky zvýší důvěru v kroky města i zájem o proměnu energetiky města či kraje.
  • Podpora pro nízkopříjmové domácnosti: přestože jsou obnovitelné zdroje stále levnější, rodiny s nižšími příjmy
na ně nemusí dosáhnout. Města by měla ve spolupráci se státem hledat možnosti grantové podpory nebo bezúročných půjček.

Podle The New climate economy mohou chytré impulsy v podobě moderní veřejné dopravy, energeticky úsporných budov, vyšší míry recyklace či využití obnovitelných zdrojů ve městech přinést do roku 2050 celosvětovou úsporu ve výši 22 bilionů dolarů. Investice do šetrných opatření by v globálním měřítku snížily znečištění ovzduší do roku 2030 o množství emisí, kolik ročně vypustí Indie – třetí největší znečišťovatel planety.

Kontakty:

Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz

Martin Ander, náměstek brněnského primátora pro životní prostředí, e-mail: ander.martin@brno.cz

Poznámky:

(1) Infomateriál Chytrá města a kraje myslí na budoucnost dostupný zde: http://alies.cz/sites/default/files/infolist_chytra_mesta_update_02.pdf

(2) Mezi důležité impulsy patří dlouhodobá vize a stabilní přístup k využití šetrných technologií. Takový případ našli autoři informačního listu ve Frankfurt nad Mohanem. Německé město chce do roku 2050 snížit spotřebu o 50 % a zbylou polovinu dnešních dodávek energie z fosilních paliv nahradí obnovitelné zdroje. Městská agentura pro energetiku a ochranu klimatu vznikla již v roce 1985. Dlouhodobý přístup přinesl snížení emisí o 12 %. Mezi lety 1990 a 2012 přitom ekonomika narostla o více než 50 %. Vedení města odhaduje, že právě od roku 1990 realizovaná opatření na snížení spotřeby energie
i zvýšení podílu zelených zdrojů, uspořila obyvatelům a firmám přes 100 milionů eur.

Mezi další úspěšné strategie patří zaměření se na úspory energie. Švédské Malmö počítá se snížením spotřeby energie na obyvatele o 20 % do roku 2020 a do 15 let by měla spotřeba energie klesnout o dalších 20 %. Cíl získávat 50 % energie z obnovitelných zdrojů je stanoven do roku 2020. Jak ukazuje skandinávský příklad, klíčová je i proměna systému dopravy: veřejná doprava by měla využívat čistě obnovitelnou energii. Opatření v šetrné energetice povedou k redukci emisí o 40 %.

K cílům 100% šetrné městské energetiky míří také města v USA. Jde například o San Francisco, osmé největší město USA, které chce vedle rozvoje obnovitelných zdrojů vybudovat 30 tisíc nabíjecích stanic pro elektromobily.

 

Datum uveřejnění: 24. února 2017
Poslední změna: 24. února 2017
Počet shlédnutí: 712