Zprávy z tisku

Nový sběrný dvůr v Litovli za 26 milionů Kč pojme více odpadu

Litovel (Olomoucko) 3. října (ČTK) - Více odpadu pojme nový sběrný dvůr, který v místní části Nasobůrky dala vybudovat radnice v Litovli na Olomoucku. Výstavba sběrného dvora stála bezmála 26 milionů korun, přičemž 85 procent nákladů pokryla dotace z evropských fondů. Sběrný dvůr byl v Nasobůrkách zprovozněn v pátek, dosavadní zařízení pro odkládání odpadu v Cholinské ulici bude zrušeno. Na webu radnice to oznámilo vedení Litovle.

 
Foto: Sběrný dvůr Nasobůrky, Litovel (zdroj: Livotvel.eu)
 

Nový sběrný dvůr sníží náklady města na dopravu odpadu, umožní obchodování s tříděným odpadem a zvýší komfort pro občany, kteří se potřebují zbavit odpadu. Dotovaná investice umožní ročně shromáždit zhruba 1500 tun ostatního a nebezpečného odpadu. Díky velkoobjemovým kontejnerům, které mají kapacitu až 40 metrů krychlových, vzrostlo množství odpadu, které pojme areál najednou. Díky tomu už nebude nutné tak často vyvážet přeplněné kontejnery s odpadem.

Podle radnice se zvýší komfort pro občany i obsluhu sběrného dvora. Velká nájezdová plocha totiž umožní lidem pohodlnou manipulaci s odpadem. Odpad bude při příjezdu zvážen a zaevidován do systému a při odjezdu bude zváženo prázdné vozidlo. Město díky tomu získá přehled o původu a množství ukládaného odpadu. Sběrný dvůr je monitorován kamerovým systémem.

Sběrný dvůr v Nasobůrkách přijímá elektroodpad, velkoobjemový odpad, pneumatiky, biologický odpad ze zahrad či nebezpečný odpad. Provozovatelem sběrného dvora se staly Technické služby Litovel.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 3. 10. 2021

 


Datum uveřejnění: 3.10.21
Poslední změna: 5.10.2021
Počet shlédnutí: 281