Zprávy z tisku

Nový český výrobek. Nejpoužívanější domovní regulátory tlaku plynu nyní vyrábí česká společnost HUTIRA

Společnost HUTIRA zahájila v České republice výrobu regulátorů tlaku plynu s označením B NG. Jedná se o dvoustupňové domovní regulátory tlaku plynu určené pro rodinné domy. Zařízení doposud vyráběla nadnárodní korporace Emerson pod značkou Fisher. HUTIRA v loňském roce výrobní linku odkoupila, zahájila výrobu v ČR a produkt plně certifikovala. Díky tomuto kroku jsou české regulátory tlaku plynu opět na scéně. Progresivní, léty prověřené, výjimečné technologie výroby tak firma přenáší do regulátorů tlaku plynu B NG, které nově produkuje ve výrobní lince v Popůvkách. Tento český regulátor je zároveň připravený i na distribuci média budoucnosti – vodíku.

 
 

Společnost HUTIRA dokáže ročně vyrobit až 50 tisíc kusů těchto regulátorů, konkrétně se jedná o modely B6 NG a B10 NG. Svou produkcí je tak připravena pokrýt poptávku zejména středoevropského trhu. K zákazníkům do Česka a Slovenska plánuje dodávat až 20 tisíc regulátorů ročně.

V odvětví plynárenství působí společnost HUTIRA přes 30 let, ale doposud tyto regulátory na českém trhu pouze distribuovala. „Regulátory řady B NG byly dříve vyráběné v zahraničním závodě společnosti Emerson, přičemž naše společnost zajišťovala certifikaci pro Českou republiku, dovoz, prodej a servis. Od letošního roku však tato zařízení vyrábíme, o což jsme dlouhá léta stáli.  Nejpoužívanější domovní regulátory tlaku plynu jsou tedy nově ryze českým výrobkem, což není v odvětví plynárenství příliš běžné“ uvedl provozní ředitel společnosti HUTIRA Hynek Faktor.

Regulátory byly před spuštěním nové výrobní linky nejprve posouzeny odborníky ze Strojírenského zkušebního ústavu. „Vždy je pro nás radostí pomáhat našim zákazníkům v jejich cestě růstu, obzvlášť, když se jedná o českou společnost, se kterou spolupracujeme již přes 30 let. Jsme moc rádi, že si nás firma HUTIRA opakovaně vybrala, abychom provedli posouzení shody s normou u jejich nových produktů. Věříme, že i námi vystavený certifikát pomůže výrobkům HUTIRA upevnit pozici na trhu,“ uvedl Petr Kuběna, vedoucí zkušebny mechanických zařízení SZÚ.

Přesunutí výroby do Česka je v plynárenském odvětví poměrně ojedinělé. „Jdeme tímto krokem proti proudu. Zatímco ostatní přesouvají výrobu do východní Evropy a Asie, my naopak stahujeme výrobu do České republiky. S ohledem na to, že se plynárenství věnujeme již 33 let, jedná se pro nás o velmi významný milník,“ řekl Radek Kundrata, ředitel útvaru obchodu, marketingu a rozvoje společnosti HUTIRA. Důvodem pro tento krok bylo podle něj například nedávné uzavření hranic kvůli pandemii či pozdržení dodávek zboží a materiálu kvůli vyprošťování velké kontejnerové lodi v Suezském průplavu. „Cílem bylo a je tedy zbavení se závislosti na zahraničních dodávkách,“ doplnil Radek Kundrata.

HUTIRA je hrdá na to , že tyto regulátory tlaku plynu jsou ryze českými výrobky. „Vlastní produkce nám umožní pružněji reagovat na dynamický vývoj na tuzemském plynárenském trhu. Příkladem je například přechod na vodík či směs vodíku se zemním plynem. Nástup těchto zdrojů energie očekáváme v nejbližších letech, regulátory jsou přitom právě na možnost distribuce vodíku již nyní připraveny,“ sdělil Hynek Faktor.

Regulátor B6 NG je běžným zařízením pro rodinný dům, umisťuje se zpravidla do skříňky na hranici pozemku společně s hlavním uzávěrem plynu (HUP) a plynoměrem. V Česku je tento regulátor s velkým náskokem jednoznačně nejpoužívanějším u tohoto typu staveb. Na tuzemském trhu se využívá od roku 2008, kdy nahradil svého též velmi úspěšného předchůdce, typ Francel B6. První certifikaci získala tehdejší společnost HUTIRA – BRNO v roce 1995 a postupně se stala lídrem v prodeji regulátorů řady B. „Realizovat zkoušení a následné schválení takových tlakových regulátorů, pro které tehdy neexistovaly v ČR relevantní normy, bylo pro nás výzvou,“ řekl Tomáš Hruška ze Státního zkušebního ústavu. Doposud bylo těchto zařízení v Česku nainstalovány stovky tisíc, nejvíce v 90. letech v rámci plynofikace.

Ačkoliv se v současnosti vede intenzivní debata o budoucnosti plynárenství v Česku, podle Faktora se bez tohoto odvětví nelze v příštích letech obejít. „Problémem jsou samozřejmě dodávky z Ruska, ty však lze postupně nahradit, například zmíněnými alternativami či dodávkami z jiných zemí. V Česku je výborná plynárenská infrastruktura, od zásobníků přes transit až po distribuci, zároveň je zde řada plně proškolených odborníků. I v současné nejisté době pro plynárenství máme zkrátka za to, že tento obor má nejen v Česku budoucnost, což potvrzuje i naše investice do výrobní linky,“ uzavřel Radek Kundrata.

Zdroj: Tisková zpráva HUTIRA 16. 8. 2023

 


Datum uveřejnění: 16.8.23
Poslední změna: 16.8.2023
Počet shlédnutí: 445