Zprávy z tisku

Niki Tzavela: Podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu EU poroste

Má-li EU do roku 2050 snížit emise o více než 80 %, bude muset být výroba energie v Evropě téměř bezuhlíková. Jak toho dosáhnout bez narušení dodávek energie a snížení konkurenceschopnosti? Odpovědi načrtla Evropská komise ve svém energetickém plánu do roku 2050, který ve čtvrtek schválil Výbor pro průmysl, obchod a energetiku.

 
 

Na otázky odpovídala řecká poslankyně ze skupiny Evropy svobody a demokracie Niki Tzavela, která má v Parlamentu návrh na starosti.

Jak bude podle Vás vypadat energetický mix EU v roce 2050? Které zdroje by měly hrát větší roli?
V dlouhodobém horizontu se do centra energetického mixu v Evropě dostane energie z obnovitelných zdrojů. Ta totiž postupně totiž přechází ze stadia vývoje technologií k masové výrobě a využití, z malého měřítka k velkému rozsahu, a z energie dotované se stává energie, která je konkurenceschopná.

Pokud jde o obnovitelné zdroje energie, velkorysé dotace v zemích EU vedly k vysokým cenám energií. Proto se některé země rozhodly dotace snížit, což odradilo investory. Jak by měla podpora vypadat, abychom takovým problémům v budoucnu předešli?
Potřebujeme zjednodušené administrativní postupy a efektivní systémy podpory, které lze v průběhu času přizpůsobit. Zpětné změny mají nepříznivý vliv na důvěru investorů.

Evropský parlament vyzývá členské státy a jejich regiony k intenzivnější spolupráci. Jejím cílem by mělo být snížit náklady a zajistit, aby více investic v EU směřovalo tam, kde budou nejproduktivnější a nejefektivnější, s ohledem na charakteristiky jednotlivých členských zemí.

Například v Řecku probíhají přípravy projektu "Helios", což je plán pro export energie z obnovitelných zdrojů ze slunného Středomoří do střední Evropy prostřednictvím fotovoltaiky.

Skladba zdrojů energie v Evropě

Energetický mix EU v roce 1995 (v %)

Energetický mix EU v roce 2010 (v %)

Energetický mix EU v roce 2050 (odhad: Niki Tzavela)

Ropa

39

Ropa

35

Obnovitelné zdroje  

Uhlí

22

Plyn

25

Plyn

Plyn

20

Uhlí

16

Jaderná energie

Jaderná energie

14

Jaderná energie

13

Ropa

Obnovitelné zdroje

5

Obnovitelné zdroje

10

Uhlí

Zdroj: Třetí ruka podnikatele

 


Datum uveřejnění: 28.1.13
Poslední změna: 28.1.2013
Počet shlédnutí: 348