Zprávy z tisku

Na polích Vysočiny přibyla řepka, kukuřice a mírně i brambory

Jihlava 4. července (ČTK) - Zemědělci na Vysočině letos naseli víc řepky i krmných plodin sklízených na zeleno, včetně kukuřice. Několik desítek hektarů polí v porovnání s minulým rokem přidali bramborám, jichž tradičně pěstují nejvíc v Česku. Skoro polovinu z celkové osevní plochy v kraji zabírají obiloviny, i když se rozloha obilných polí proti loňsku o čtyři procenta snížila. Podle soupisu ploch osevů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, to bylo hlavně na úkor jarního ječmene.

Pěstitelé na Vysočině nemají v republikovém srovnání dominantní postavení jen v produkci brambor. Pěstují nejvíc kmínu a kvůli krmivu pro dobytek a kvůli zemědělským bioplynovým stanicím také nejvíc plodin sklízených na zeleno, včetně kukuřice. Druhá příčka mezi kraji patří Vysočině v pěstování máku, předstihl ji pouze Středočeský kraj. Maková pole čítají na Vysočině 5372 hektarů.

Brambory letos na Vysočině rostou na 8302 hektarech polí, proti loňsku přidali zemědělci této plodině 40 hektarů, zatímco v předchozích dvou letech její pěstování omezovali. Český bramborářský svaz na jaře uvedl, že podle informací od pěstitelů očekává tento rok mírné zvýšení u pěstování brambor na výrobu škrobu a stagnaci u odrůd pěstovaných na jídlo.

Zemědělské plodiny zabírají na Vysočině dohromady 276.833 hektarů půdy, což je třetí největší osevní plocha mezi kraji. Větší rozlohu má jen ve Středočeském kraji a na jižní Moravě.

Obilí roste na 130.853 hektarech polí Vysočiny. Přes polovinu zabírá pšenice, následuje ječmen. Žito budou v kraji sklízet z 3260 hektarů, víc žita mají pouze pěstitelé na jihu Čech. Rozloha polí s řepkou olejnou se na Vysočině meziročně zvýšila téměř o devět procent na 40.863 hektarů. Podle zemědělců je řepka jedinou z hlavních plodin, jíž se nyní netýká pokles cen.

Rozloha polí s plodinami sklízenými na zeleno činí na Vysočině 83.231 hektarů, o 4452 hektarů víc než před rokem. Z toho kukuřice na siláž roste na 41.156 hektarech.

Plochy osevů vybraných zemědělských plodin na Vysočině v roce 2016:

  Plocha 2016 (ha) Plocha 2015 (ha) Rozdíl (ha)
Osevní plocha celkem 276.833 274.970 +1863
Obiloviny 130.853 136.466 -5613
Brambory 8302 8262 +40
Řepka 40.863 37.550 +3313
Mák 5372 5679 -307
Kmín 488 425 +63
Plodiny sklízené na zeleno 83.231 78.779 +4452
- z toho kukuřice na zeleno a na siláž 41.156 38.415 +2741

Zdroj: Tisková zpráva ČTK (data čerpána z ČSÚ) 12.7.2016

 

Datum uveřejnění: 4. července 2016
Poslední změna: 12. července 2016
Počet shlédnutí: 875