Zprávy z tisku

Na některých sídlištích v Jablonci nad Nisou začnou zkušebně třídit bioodpad

Jablonec nad Nisou 20. října (ČTK) - Na některých sídlištích v Jablonci nad Nisou začnou zkušebně třídit biologicky rozložitelné odpady z domácností. Cílem projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu v černých nádobách a bioodpad zpracovat a využít. Do pilotního programu byly vybrány panelové domy v lokalitě Nová Pasířská a blízkém okolí a ve Mšeně. Kritériem byl uzamykatelný přístřešek na odpady, řekla dnes ČTK Barbora Šnytrová ze správy místního hospodářství magistrátu.

 
Foto: Kaliantye@Dreamstime.com
 

Záměrem je podle Šnytrové to, aby se k nádobám na bioodpad nedostal nikdo nepovolaný, kdo by mohl jejich obsah znečistit, případně rozházet. Čistota vytříděného bioodpadu je pro další zpracování zásadní. K jejímu dosažení by měly pomoci speciální odpadkové koše, které ve vybraných domech zapojených do pilotního projektu dostane každá domácnost. "Vyhodnocení pilotního projektu město předpokládá v horizontu půl roku až roku a na jeho základě následně zvážíme možnosti rozšíření tohoto způsobu likvidace bioodpadu do dalších lokalit," doplnila.

Analýza směsného komunálního odpadu, kterou si jablonecká radnice nechala udělat loni na podzim, ukázala, že bioodpad tvoří 28,6 procenta hmotnosti odpadu na sídlištích a 24,6 procenta hmotnosti odpadu vyprodukovaného ve vilové zástavbě. Na využití bioodpadu spolupracuje Jablonec se společností Severočeské komunální služby, která dokáže tento odpad zpracovat na kompost a substrát. "Rádi bychom zahájili prodej kompostu i substrátu občanům a firmám od ledna příštího roku," řekl ředitel společnosti Zdeněk Faistaver.

V Jablonci nejde o jedinou možnost třídění bioodpadu, v posledních letech radnice zapůjčila k rodinným domům stovky kompostérů, a od května jsou na sedmi místech na sídlištích také komunitní kompostéry. Aby bylo možné zaručit, že do nich budou lidé odkládat jen to, co tam patří, jsou zamčené a každý má svého správce. Určené jsou pouze na biomateriál z domácností, nikoli ze zahrad. Jablonec se letos na třídění víc zaměřil, nově jsou ve městě i kontejnery na oleje a tuky z domácností, od května mohou ve vilových čtvrtích třídit papír a plasty i přímo u domů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 10. 2022

 


Datum uveřejnění: 20.10.22
Poslední změna: 1.11.2022
Počet shlédnutí: 201