Zprávy z tisku

Na kompostárnu si lidé rychle zvykli

Tupesy leží v malebném podhůří Chřibů, na pomyslné spojnici hradu Buchlova a Velehradu. Proslavily se zejména hrnčířskou výrobou - oblíbenou majolikovou keramikou. Rovněž si udržují svou vinařskou tradici. Loni na podzim se zařadily k obcím, které úspěšně řeší problematiku nakládání s odpady. O více informací jsme požádali starostu obce Tupesy Mgr. Oldřicha Vávru.

 
 

Tupesy leží v malebném podhůří Chřibů, na pomyslné spojnici hradu Buchlova a Velehradu. Proslavily se zejména hrnčířskou výrobou - oblíbenou majolikovou keramikou. Rovněž si udržují svou vinařskou tradici. Loni na podzim se zařadily k obcím, které úspěšně řeší problematiku nakládání s odpady. O více informací jsme požádali starostu obce Tupesy Mgr. Oldřicha Vávru.

OTÁZKA: Co vás přivedlo k výstavbě obecní komunitní kompostárny?

Možnost zpracovávat trávu, listí a větve z veřejných prostranství. Zájem spoluobčanů o sečení a následné sušení trávy totiž výrazně poklesl a situace se stávala neudržitelnou. Navíc na hřištích a veřejných plochách nelze posečenou trávu nechat volně ležet. Všechnu tuto hmotu dnes využijeme a není to pro nás již nežádoucí odpad.

Je tu ještě druhý efekt. Do kompostárny s roční kapacitou 24 tun odpadu občané přivážejí zbytky z údržby svých zahrad, například ořezy větví, trávu apod. Vlivem osvěty, ale také v souvislosti se zahuštěním zástavby a rozvojem sadových úprav zahrad již nelze pálit větve u rodinných domků. Jsem mile potěšen, jak si na služby obecní kompostárny lidé rychle zvykli.

OTÁZKA: Jaké stroje a zařízení jsou pro obsluhu kompostárny zapotřebí?

Komunální traktor, štěpkovač, překopávač kompostu, čelní nakladač, prosévací síto a elektrocentrála. Celkové náklady na stavbu kompostárny dosáhly 3 562 435 Kč. Nebýt dotace ze Státního fondu životního prostředí (178 178120 Kč) a z Fondu soudržnosti (3 028 070 Kč), o komunitní kompostárně bychom dodnes jen snili. Jelikož jsme malá obec, o pomoc jsme požádali odborníky z ENVIprojektu Zlín, kteří náš investiční záměr zpracovali a pomohli nám i s jeho realizací. Rád bych zdůraznil, že kompostárnu jsme postavili v extravilánu obce.

OTÁZKA: V rámci projektu jste zakoupili i200 kompostérů pro obyvatele rodinných do-mů. Není to zbytečné, když mohou využívat kompostárnu?

Rozhodně není a zájem spoluobčanů to potvrzuje. Ve výběrovém řízení jsme nakoupili 160 kusů 900litrových a 40 kusů 720litrových kompostérů, v nichž se dá zpracovat běžný drobný bioodpad z domácností - slupky ovoce, zeleniny, posekaná tráva z bezprostředního okolí domů, zbytky po ostříhání okrasných rostlin, listí atd. Ukazuje se, že v kompostéru se najednou dá zpracovat bioodpad, který dříve běžně putoval na komunální skládku. Zatímco v roce 2008 jsme na ni svezli 281 tun směsného odpadu, v roce 2009 to bylo o něco méně - 262 tun. Předpokládám, že letos díky kompostárně a kompostérům u rodinných domků bude objem komunálního odpadu ještě nižší.

OTÁZKA: K pěti hnízdům pro sběr separovaného odpadu loni na podzim přibyla další čtyři a k tomu ještě 24 nových kontejnerů. Projeví se tato investice ve zvýšeném třídění odpadu už v letošním roce?

Určitě, 1095 obyvatel obce má k dispozici 31 sběrných nádob pro sběr skla, papíru a plastu. Napojové kartony mohou dávat do kontejnerů na plast, přičemž svozová firma je následně dotřiďuje.

V roce 2009, kdy systém v tomto rozšířeném počtu hnízd a nádob byl v provozu zhruba jen tři měsíce, vytřídil každý Tupesan v průměru 8 kg skla, 9 kg plastů a 5 kg papíru. Podle nynější stálé naplněnosti kontejnerů můžeme v letošním roce předpokládat výrazný nárůst vytříděného množství. To by se mělo projevit ve snížených nákladech na provoz odpadového hospodářství - v roce 2009 činily 639 149 korun, přičemž z obecní pokladny bylo zapotřebí vynaložit 159 tisíc korun.

Zdroj: EnviWeb

 


Datum uveřejnění: 21. června 2010
Poslední změna: 21. června 2010
Počet shlédnutí: 429