Zprávy z tisku

Na bývalé výsypce u Vintířova roste centrum zpracování odpadu

Vintířov (Sokolovsko) 22. dubna (ČTK) - Na bývalé výsypce mezi Vintířovem a Vřesovou staví Sokolovská uhelná centrum zpracování odpadu. Investice za stovky milionů korun bude zahrnovat jak třídění komunálního odpadu, tak jeho zpracování a další využití. Centrum má být hotovo v roce 2017, informuje na webových stránkách Sokolovská uhelná.

Projekt zahrnuje technologii mechanicko-biologické úpravy odpadů doplněnou o granulaci. Finálním výrobkem centra pak bude granulovaný materiál, který bude vhodný k dalšímu zpracování.

"Celkové náklady na projekt dosáhnou výše 600 milionů korun. Z toho bude v roce 2016 proinvestováno 360 milionů korun. Do konce roku by mělo být centrum po stavební a technologické stránce dokončeno a v roce 2017 přejde do zkušebního provozu," upřesnil vedoucí podnikové investiční sekce Petr Novotný.

Centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje bude vůbec prvním svého druhu v regionech České republiky. Přípravy na jeho vznik začaly už v roce 2010, po dokončení bude centrum schopno kapacitně i technologicky zajistit separaci a následné zpracování veškeré produkce komunálního odpadu vyprodukovaného na území Karlovarského kraje. "Celkově bude technologie schopna zpracovat celkem 60.000 tun vstupního odpadu za rok, což je zhruba kapacita produkce odpadu v zájmovém území Karlovarského kraje," dodal Zdeněk Bučko, který má přípravu centra na starosti.

Zahájení provozu centra, které zaměstná tři desítky lidí, je plánováno na počátek roku 2017. Jako vstupní materiál pro zkušební provoz poslouží komunální odpad z nedalekého města Chodov. K němu by pak měl postupně přibývat i odpad z dalších měst a obcí regionu nebo z místních firem.

Proces zpracování odpadů bude mít několik stupňů. V první části bude zahrnovat separaci železných i neželezných kovů a inertních složek, jako je sklo a kamenivo. Následná úprava separovaného odpadu bude zahrnovat jeho drcení a další etapu třídění, během kterého se získává biologická složka komunálního odpadu, která se zkompostuje. Zbývající energeticky bohaté složky bude možné využít pro další výrobu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23.4.2016 

 

Datum uveřejnění: 22. dubna 2016
Poslední změna: 23. dubna 2016
Počet shlédnutí: 832