Zprávy z tisku

MŽP: V srpnu začnou dotační výzvy v novém OP Životní prostředí

Praha 25. července (ČTK) - První dotační výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 (OPŽP) budou vyhlášeny v srpnu. Za ministerstvo životního prostředí (MŽP) to dnes uvedl Ondřej Charvát v tiskové zprávě. Program nabídne z fondů EU 61 miliard korun. Největší částka, přes 14 miliard korun, bude na projekty zlepšující přístup k pitné vodě a hospodaření s ní. Podpora cílí hlavně na obce a kraje, o některé dotace si však budou moci požádat i domácnosti a firmy. Žádosti o dotace z OPŽP spravuje Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP).

 
Foto. Nattanan Kanchanaprat@Pixabay.com
 

"Operační program Životní prostředí poskytne další zdroje na snižování spotřeby a tím i vysokých účtů za energie pro obce i domácnosti. Nabídne peníze na nové čistírny odpadních vod a vodovody pro místa, která mají problémy s dodávkami pitné vody," uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Dodala, že dotace obcím pomohou i s modernizací sběrných dvorů či zavedením efektivnějších způsobů sběru odpadů. "První výzvy začneme vyhlašovat ještě do konce léta," podotkla ministryně.

Projekty zlepšující přístup k vodě a hospodaření s ní podpoří OPŽP částkou 14,1 miliardy korun, na úspory energie v budovách a snižování emisí skleníkových plynů půjde 12,2 miliardy korun. Pro ochranu přírody a zeleň ve městech je v programu 10,6 miliardy korun, adaptaci na změnu klimatu a prevenci katastrof pak podpoří dohromady 10,2 miliardy korun. Na projekty zlepšující odpadové hospodářství je v programu 7,1 miliardy korun, na výstavbu obnovitelných zdrojů energie pak přispěje sedmi miliardami korun.

"V novém programovém období OPŽP 2021-2027 chystáme do konce letošního roku vypsat více než 20 výzev ze všech specifických cílů," doplnil Jan Kříž, náměstek ministryně Hubáčkové. Upozornil na to, že oproti OPŽP 2014 - 2020 se také zjednoduší potřebná administrativa. "Redukujeme povinné přílohy žádosti o podporu a při hodnocení uplatníme co nejvíce sloučenou kontrolu formálních náležitostí. Vedle toho využíváme také prvky zeleného zadávání veřejných zakázek, tak aby příjemci podpory byli motivováni k odpovědnému chování a využívání principů zeleného zadávání, tedy využívání k přírodě šetrného zboží a služeb," uvedl Kříž.

K dalším novinkám podle MŽP patří i důraz na to, aby dotované projekty byly komplexní. "Například v případě rekonstrukce obecních nebo krajských budov to znamená nejen snížení spotřeby energií, ale zároveň co nejlepší využití obnovitelné energie spolu s prvky, které pomáhají adaptaci na změnu klimatu, jako jsou například zelené střechy nebo využívání dešťové vody," uvedl Charvát. "A zároveň by taková rekonstrukce měla zlepšit vnitřní prostředí budov," dodal.

Návrh OPŽP schválila Evropská komise minulý týden s dalšími sedmi programy pro Česko, které pokrývají období 2021 až 2027. Skrze tyto programy může země čerpat 550 miliard korun z fondů EU. Schválení programu Spravedlivá transformace, posledního z balíku, se očekává v srpnu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 7. 2022

 


Datum uveřejnění: 25.7.22
Poslední změna: 27.7.2022
Počet shlédnutí: 307