Zprávy z tisku

MŽP: Systém certifikace biopaliva zaplatí spotřebitelé

Od poloviny příštího by měli být prodejci pohonných hmot, distributoři biopaliv i pěstitelé vybavení certifikátem, který zaručí, že při výrobě a dopravě biosložky byla splněna kritéria udržitelnosti. To znamená, že při použití paliva vznikne míň emisí oxidu uhličitého než spalováním nafty a benzinu, i když se započítají emise uvolněné do ovzduší při jeho výrobě a distribuci. Zavedení nového systému požaduje Brusel. Zaplatí ho spotřebitelé. Náklady na provoz jednoho vozu stoupnou o 300 korun ročně, autodopravci připlatí statisíce, uvádí MŽP, které novinku připravuje.

 
 

Od poloviny příštího by měli být prodejci pohonných hmot, distributoři biopaliv i pěstitelé vybavení certifikátem, který zaručí, že při výrobě a dopravě biosložky byla splněna kritéria udržitelnosti. To znamená, že při použití paliva vznikne míň emisí oxidu uhličitého než spalováním nafty a benzinu, i když se započítají emise uvolněné do ovzduší při jeho výrobě a distribuci. Zavedení nového systému požaduje Brusel. Zaplatí ho spotřebitelé. Náklady na provoz jednoho vozu stoupnou o 300 korun ročně, autodopravci připlatí statisíce, uvádí MŽP, které novinku připravuje.

Profitovat by měli z nové úpravy zemědělci, protože jako dodavatelé místních surovin budou mít v hodnocení výhodu před dovozci ze vzdálenějších zemí.

Novelu zákona o ovzduší v blízké době projedná vláda. Ministerstvo podle zprávy zveřejněné na vládním webu navrhuje, aby začala platit od července příštího roku, protože ale musí s předstihem vydat autorizace k vydávání certifikátů, předpokládá u některých ustanovení účinnosti už ke dni vyhlášení. Certifikaci budou potřebovat výrobci biopaliv a další osoby uvádějící biopaliva na trh, obchodníci s plodinami, biomasou a dalšími produkty určenými k výrobě biopaliv i pěstitelé. Získají ji u osob akreditovaných Českým institutem pro akreditaci a autorizovaných ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s ministerstvem zemědělství.

Certifikáty budou vydávány s platností na jeden rok. "Bez platného certifikátu budou dodávky osobou obchodovaného materiálu považovány za nesplňující kritéria udržitelnosti a nebudou způsobilé k započtení do úspor emisí skleníkových plynů," uvádí ministerská zpráva.

Podíl biosložky přidávané do pohonných hmot činí v Česku od léta u benzinu 4,1 procenta a u motorové nafty šest procent. Přimíchávání má pomoct snížit emise skleníkových plynů, podpořit domácí zemědělskou produkci a snížit závislost na dovozech paliv. Do roku 2020 má podíl složek z obnovitelných zdrojů v pohonných hmotách vzrůst na minimálně deset procent.

S argumenty zastánců přimíchávání biosložky do pohonných hmot nesouhlasí prezident Václav Klaus, který poslední novelu zákona na jaře zvyšující podíl biosložek v palivech vetoval. Jeho veto poslanci na své poslední předvolební schůzi přehlasovali.

Odpůrci přimíchávání mimo jiné tvrdí, že biopaliva jsou příliš drahá a škodí motorům. "Především sám boj s CO2 je sám o sobě krajně sporný. Vychází z teorie člověkem působeného globálního oteplování, která stojí na velmi vratkých základech a je podrobována stále sílící kritice," tvrdí prezident Klaus. Argumentuje také tím, že pozitivní či negativní dopady přimíchávání biosložek do pohonných hmot nebyly ve svém souhrnu seriózně zhodnoceny.

Biopaliva se stala terčem silné kritiky již v roce 2008, krátce po začátku povinného zavádění v USA a Evropě. Tehdy je kritici v čele s autory podrobné zprávy Světové banky označili za hlavní příčinu prudkého růstu cen obilnin a potravinové krize v chudých zemích světa. Výzkumy také začaly ukazovat, že biopaliva v celkovějším pohledu nijak nepřispívají k omezení emisí skleníkových plynů, což měl být jejich prvořadý cíl.

Zdroj: Zpráva ČTK

 


Datum uveřejnění: 15.11.10
Poslední změna: 15.11.2010
Počet shlédnutí: 448