Zprávy z tisku

MŽP posílá obcím 7 miliard korun na ČOV, kanalizace a vodovody

Desítky tisíc domácností se budou moci brzy připojit na centrální kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo obecní vodovod. Ministr Richard Brabec schválil podporu ve výši 7 miliard korun třem stovkám obcí, která jim pomůže zajistit kvalitnější čištění odpadních vod, chybějící vodohospodářskou infrastrukturu nebo posílit nedostačující zdroje pitné vody.

 
Foto: Aerial@bigstock
 

Dotaci obdrží i stovky dalších projektů, menší obce budou moct posílit nedostačující zdroje pitné vody, školy vytvoří nové zázemí pro ekologickou výuku a samosprávy pořídí elektromobily a jiná úsporná ekologická vozidla.

„Vysychající vrty, nestabilní dodávky pitné vody, její nedostatečná kvalita a chybějící čištění odpadních vod, to všechno jsou akutní problémy, které musí dnes a denně řešit starostové řady obcí. Stavba vodohospodářské infrastruktury a její modernizace ale obnáší investice v řádech desítek milionů, které menší a středně velké obce nejsou schopny samy ze svých rozpočtů financovat. Podpora ze strany státu je pro tyto obce zásadní a náš rezort jim v tom roky vydatně pomáhá. Jen za posledních pět let jsme investovali do rozvoje vodohospodářské infrastruktury 16,8 miliard korun z evropských i národních zdrojů a nyní přidáváme dalších 7 miliard korun,“uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Evropské prostředky jsou v tomto programovém období na vodohospodářské projekty již vyčerpány, a proto jsem rád, že se mi podařilo vyjednat na vládě další prostředky, díky nimž můžeme ve výstavbě pro obce klíčové infrastruktury pokračovat z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, a v zásadě ihned napomoci ekonomice zapojením dodavatelů na realizaci projektů z celého segmentu firem ve stavebnictví, od malých až po velké firmy,“ dodává šéf rezortu životního prostředí.

Zaměřeno na čištění odpadní vody

O peníze na výstavbu vodovodů a kanalizací se mohly města a obce ucházet u Státního fondu životního prostředí ČR od listopadu loňského roku. Dotační výzva přímo navázala na podmínky Operačního programu Životní prostředí s možností uhradit až 63,75 % výdajů na projekt. „Zájem o dotace byl obrovský, poptávka žadatelů převážila vyhrazenou alokaci více než trojnásobně. Náš úřad přijal přes tři sta žádostí o dotaci v celkové výši 8, 8 miliard korun, většina projektů se týkala čištění odpadních vod a zhruba čtvrtina vodovodů a vodárenských přivaděčů,“ shrnuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Úřad v rekordně krátké lhůtě dvou měsíců všechny přijaté žádosti vyhodnotil a již v dubnu tohoto roku mohl ministr Richard Brabec schválit podporu v celkové výši 870 milionů korun prvním šesti desítkám projektů. Zelenou dostaly projekty, jejichž cílem bylo přivést chybějící pitnou vodu do domácností, vybudovat rozvodné sítě, přivaděče a úpravny pitné vody.

Nyní se dostává i na ostatní žadatele. „Díky nově schváleným dotacím obce budou moci dobudovat chybějící kanalizaci, modernizovat či navýšit kapacitu stávající čistírny nebo vybudovat zcela novou, a zabezpečit tak pro své občany centrální čištění splaškových vod, které významně ovlivňuje kvalitu našich podzemních i povrchových vod,“ shrnuje ministr Richard Brabec.

Mezi úspěšné žadatele patří i obec Sklené na Vysočině. Malá obec u Žďáru nad Sázavou nedávno s pomocí dotace modernizovala místní vodojem a zdroje pitné vody. Nyní se díky 1,5milionové dotaci bude moci pustit do revitalizace a rozšíření místní kořenové čistírny odpadních vod, jejíž kapacita pro stávající obyvatele ani pro přechodně pobývající rekreanty nestačí.

Stejně tak bude moci přistoupit k modernizaci čistírny i obec Příkazy na Olomoucku. S pomocí dotace 4,5 milionu korun tu dobudují dvě biologické dočišťovací nádrže, napojí stávající kanalizační řad na obecní čistírnu a zajistí tak centrální čištění splaškových vod v lokalitě Hynkov. A zcela novou čistírnu odpadních vod budou moci brzy využívat obce Oráčov na Rakovnicku, Okna na Českolipsku nebo Kočí na Chrudimsku a desítky dalších.

„Díky podpoře z této dotační výzvy bude položeno 853 kilometrů kanalizačního potrubí, 253 kilometrů nových vodovodních trubek a vznikne 89 nových a 27 intenzifikovaných čistíren odpadních vod a také 14 úpraven pitné vody. Reálně zajistíme centrální čištění odpadních vod pro 61 tisíc obyvatel, zásobování pitnou vodou se zlepší pro 30 tisíc obyvatel a 10 350 lidí se bude moci zcela nově napojit na obecní vodovod,“ vypočítává přínosy podpory z dotační výzvy ministr Richard Brabec.

Miliony na zázemí pro ekologickou výchovu či ekomobilitu

Současně s balíčkem vodohospodářských projektů se schvalovaly i stovky dalších projektů z různých výzev v celkovém objemu 700 milionů korun. Na více než šesti stech místech po celé republice tak vzniknou nové přírodní učebny nebo se vylepší školní areály pro děti školního a předškolního věku. Rozroste se i flotila ekologicky poháněných vozů ve veřejné správě. Úspornější a šetrnější auta na elektřinu nebo stlačený plyn pořídí například Masarykova univerzita nebo Městský úřad v Kralupech nad Vltavou.

Kompletní přehled schválených dotačních projektů je zveřejněný na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí 6. 8. 2020

 


Datum uveřejnění: 6.8.20
Poslední změna: 6.8.2020
Počet shlédnutí: 490