Zprávy z tisku

MŽP: Nové zákony o odpadech by mohly začít platit od ledna 2021

Olomouc 18. dubna (ČTK) - Od roku 2021 by mohly platit čtyři připravené zákony, které do českého právního řádu zavádí odpadovou legislativu EU. Návrhy mají snížit množství odpadu vyváženého na skládky, zvýšit míru recyklace a umožnit energetické využití zbytkového odpadu. Vláda by návrhy norem měla schvalovat koncem roku, pak je dostanou zákonodárci. Na konferenci o odpadech v Olomouci to dnes novinářům řekl ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart.

 
 

Čtveřice návrhů má upravit nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností. Na začátku dubna byly podle Manharta návrhy poslány do meziresortního připomínkového řízení, jež potrvá zhruba do 10. května. "Následně v horizontu 1,5 měsíce, tedy ještě před letními prázdninami, bychom chtěli všechny zákony konferenčně vypořádat," uvedl.

V létě by je měla dostat legislativní rada vlády. "V průběhu podzimu, nejpozději do Vánoc, je chceme nechat schválit vládou a poslat je do dalšího legislativního procesu v rámci Poslanecké sněmovny a Senátu," řekl Manhart. Podotkl, že Česko musí zakomponovat odpadovou legislativu EU do svého práva do 5. července 2020. "Ten cíl je stále ještě reálný. Očekáváme, že zákony budou pod detailní diskusí. Budeme se snažit najít kompromis tak, aby zákony vstoupily v platnost v lednu 2021," dodal.

Například návrh nového zákona o odpadech počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelného odpadu. Od roku 2009 byla platba za ukládání komunálního odpadu na skládky neměnná a činila 500 korun za tunu. Podle nové legislativy by měl v roce 2030 dosáhnout poplatek za skládkování využitelného odpadu 1850 korun za tunu.

Evropská směrnice o odpadech cílí na 55procentní recyklaci komunálních odpadů v roce 2025, na 60 procent o pět let později a 65 procent v roce 2035. Státům také ukládá povinně třídit bioodpad nejpozději od roku 2024, textil a nebezpečné komunální odpady pak o rok později.

Nový zákon by umožňoval v roce 2035 skládkování pouze deseti procent komunálního odpadu. Energeticky využívat bude možné maximálně 25 procent odpadu. Zákon dále ukládá obcím povinnost splnit takzvané cíle třídění komunálního odpadu, které budou v roce 2025 činit 60 procent, o deset let později 70 procent.

V ČR bylo v roce 2017 vyprodukováno 5,6 milionu tun komunálního odpadu, což znamená 537 kilogramů na obyvatele. Zrecyklováno bylo 38 procent, energeticky využito 12 procent. Česko je tak pod průměrem Evropské unie. Naopak z hlediska skládkování (45 procent) je vysoko nad evropskou úrovní.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23.4.2019

 


Datum uveřejnění: 23.4.19
Poslední změna: 23.4.2019
Počet shlédnutí: 3682