Zprávy z tisku

MŽP má nový odpadový plán s vyšší recyklací, má už ale kritiky

 
 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) mění odpadovou politiku a chce následovat celoevropský trend, který na první místo staví předcházení vzniku odpadu a vyšší podíl recyklace. Do veřejného připomínkového řízení předložilo Plán odpadového hospodářství České republiky (POH), který by měl platit v letech 2015 až 2024. Odpadoví experti však tvrdí, že plán MŽP je připraven příliš rychle a zatím v něm chybějí některé cíle. Plán počítá s osmi novými spalovnami "libereckého typu", tedy spalovnami komunálního odpadu na energetické využití odpadů, ačkoliv Evropská komise právě tomuto využití odpadu není nakloněna.

Klíčový dokument má určit dlouhodobou strategii nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností. Poprvé je jeho součástí i Program předcházení vzniku odpadů, sdělilo dnes ČTK ministerstvo. Plán měl být dokončen už loni, ale bývalé vedení MŽP ho prodloužilo o rok. Na kompletní novou legislativu se čeká už od roku 2007. Nový zákon chce ministerstvo představit v září.

"Předcházení vzniku odpadu je základním cílem naší strategie. Ministerstvo chce spolupracovat s potravinovými bankami, znovu využívat výrobky jako suroviny a šetřit tak přírodní zdroje," uvedla náměstkyně ministra Berenika Peštová. Ministerstvo uvažuje o recyklační slevě, jež má obce i jednotlivce motivovat k omezování odpadu končícího na skládkách.

Podle odpadového experta Hnutí Duha Ivo Kropáčka ale v plánu chybějí konkrétní opatření, například 60 procent recyklace MŽP jen prognózuje, podle ekologa by to ale měl být jeden z hlavních cílů. "Mělo by tam být napsané přímo, že hlavní cíl plánu odpadového hospodářství je zvýšit míru recyklace a kompostování na 60 procent na úroveň západních států," zdůraznil.

Evropská legislativa doporučuje předcházet vzniku odpadu. Pokud se vytvoří, měl by se dále využít - recyklovat, pokud to není možné, může se použít jako zdroj pro výrobu energie. ČR patří ke státům, kde více než polovina směsného komunálního odpadu míří na skládky. Plán však závazně nesnižuje podle Kropáčka množství směsného odpadu v popelnicích, jenž končí ve spalovnách nebo na skládkách. Chybí v něm snížení jeho množství, například zavést systém, kdy lidé zaplatí podle toho, kolik odpadu vyhodí.

MŽP plánuje například do příštího roku v rámci komunálních odpadů zavést tříděný sběr pro odpady u papíru, plastů a skla a kovů. Do šesti let chce zvýšit nejméně na 50 procent hmotnosti celkovou úroveň přípravy odpadu k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z uvedených zdrojů. Nový POH má povinně stanovit i systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů v obcích. Tím by podle MŽP pokleslo maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky maximálně na 35 procent z celkové hmotnosti v roce 2020.

V rámci plánu se má stanovit i síť zařízení k nakládání s odpady v regionech, mezi něž patří výstavba drahých spaloven. Prosazoval je exministr Tomáš Chalupa (ODS), který navíc často čelil kritice za neprůhledné kroky v odpadové politice. To, že se oproti minulosti prosazuje recyklace, i že dokument může připomínkovat veřejnost, hodnotí pozitivně ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.

Zdroj: zpráva ČTK

 


Datum uveřejnění: 6.5.14
Poslední změna: 6.5.2014
Počet shlédnutí: 317