Zprávy z tisku

MZe začne v květnu přijímat žádosti o dotace, rozdělí 2,3 mld. Kč

Praha 10. února (ČTK) - Ministerstvo zemědělství začne v květnu přijímat žádosti o dotace z programu rozvoje venkova. Nyní chce přerozdělit 2,3 miliardy korun, informoval dnes úřad na webu. Největší část, téměř 700 milionů korun, by měla jít do podpory investičních nezemědělských aktivit. Tedy například na stavební obnovy pivovarů, truhlářských dílen nebo maloobchodních prodejen.

Příjem žádostí začne 3. května a skončí 16. května. U nezemědělských investičních aktivit dostanou velké podniky čtvrtinu, střední 35 procent a malé 45 procent výdajů. Zažádat si ale o ni můžou pouze zemědělští podnikatelé.

Dalších téměř 340 milionů korun například půjde na zahájení činnosti mladých zemědělců do 40 let. Žadatelé můžou část peněz použít i na koupi strojů.

U programu obnova lesních škod po kalamitách ministerstvo nově zavedlo možnost získání peněz i na obnovu po suchu. Na obnovu plánuje dát 126 milionů korun.

Nyní jde o druhou výzvu, první ministerstvo vyhlásilo loni. Zemědělcům, potravinářům a lesníkům se v prvním kole přerozdělilo 7,5 miliardy korun. Nejvíce z nich zamířilo do živočišné výroby. Z programu rozvoje venkova budou moci zemědělci do roku 2020 čerpat téměř 97 miliard korun. Podíl českého rozpočtu na programu je 35 procent, zbytek představují evropské zdroje.

Podporovaná činnost Finanční obnos (v mil. Kč)
Vzdělávací akce 57,75
Informační akce 38,5
Zahájení činnosti mladých zemědělců 337,5
Investice do nezemědělských činností 693,9
Podpora agroturistiky 353,1
Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 20
Zavádění preventivních opatření v lesích 43,7
Obnova lesních porostů po kalamitách 126
Odstraňování škod způsobených povodněmi 31,5
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 84
Neproduktivní investice v lesích 56
Přeměna porostů náhradních dřevin 220
Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 31,9
Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 205,1

Zdroj: Tisková zpráva ČTK (převzato z MZe) 10.2.2016

 

Datum uveřejnění: 10. února 2016
Poslední změna: 10. února 2016
Počet shlédnutí: 2176