Zprávy z tisku

MPO předloží vládě teze plánovaného nového energetického zákona

Praha 24. října (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předloží příští středu při jednání vlády informaci o tezích plánovaného nového energetického zákona. Ministři dokument schvalovat nebudou, dalším krokem bude předložení věcného záměru zákona vládě v polovině příštího roku, na který naváže příprava paragrafového znění. Vyplývá to z podkladů pro jednání kabinetu. Současný energetický zákon z přelomu milénia byl podle MPO novelizován pětadvacetkrát, čímž se stal značně nepřehledným.

 
 

Ministerstvo v materiálu pro vládu uvádí, že cílem nového zákona je mimo jiné příprava rámce pro nový model energetického trhu s důrazem na plnění cílů v odklonu od uhlí, jednoznačném definování práv a povinností subjektů na trhu s elektřinou a plynem, transpozici evropských pravidel nebo vyřešení současných problematických pasáží zákona.

"V tuto chvíli se oblast české energetiky nachází v situaci, kdy je nezbytné na základě řady vlivů vytvořit nové legislativně-regulatorní prostředí, které by bylo uzpůsobeno pro novou energetiku, respektive pro účely přechodu na novou energetiku. Ruku v ruce tak společně s legislativními změnami musí být provedeny i změny v oblasti tarifní struktury a cenové regulace," uvádí v dokumentu resort.

Nový energetický zákon se podle něj bude vztahovat na činnosti fyzických a právnických osob v energetice, nikoliv pouze na podnikání jako dosud. A to bez ohledu na to, zda je pro výkon dané činnosti vyžadována licence nebo jiné oprávnění, či nikoli.

Kromě tezí plánovaného zákona dostane vláda ve středu ještě další materiál, týkající se plánovaných činností v energetické strategii státu. Ani ten schvalovat nebudou. Podle materiálu by v příštím roce měl být vyhodnocen a případně dále aktualizován Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR, který vláda přijala v roce 2015. Tehdy schválený dokument počítá s výstavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho bloku v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách.

Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí uvedl, že bez nově postavených elektráren, v čele s novými jadernými bloky, nebude mít Česko do budoucna kde brát elektřinu. Problémy podle něj mohou vzniknout už po roce 2030. Část odborníků s dalším rozvojem jaderné energetiky souhlasí, někteří ale poukazují i na jiné možnosti.

Havlíček mimo jiné řekl, že z nových dat společnosti ČEPS vyplývá, že Česku nebude stačit plánovaná stavba nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany. Během pěti let podle něj musí začít také diskuse o rozšíření druhé české jaderné elektrárny v Temelíně. Česko je nyní dlouhodobě vývozcem elektřiny. Havlíček zopakoval, že druhým nejvýznamnějším zdrojem budou do budoucna v ČR obnovitelné zdroje (OZE), uhlí čeká útlum, který bude třeba nahradit.

Do konce příštího roku má být podle materiálu také dokončeno vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce (SEK), kterou vláda taktéž schválila v roce 2015. "Na základě vyhodnocení SEK by měla vláda ČR rozhodnout o případné nutnosti aktualizace, respektive o zachování platnosti stávajícího znění SEK. Vláda ČR může rozhodnout o aktualizaci pouze dílčích částí a zachování platnosti zbývajících částí," uvedlo v dokumentu ministerstvo. Případná kompletní aktualizace SEK by podle něj měla mít horizont do roku 2045, její příprava by podle rámcového odhadu MPO mohla trvat 2,5 až čtyři roky.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24.10.2019

 


Datum uveřejnění: 24.10.19
Poslední změna: 4.11.2019
Počet shlédnutí: 184