Zprávy z tisku

MPO možná vypracuje čtyři scénáře energetické koncepce

Aktualizovaná verze (rozšířili o další informace) - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti zpracovává tři možné scénáře aktualizované Státní energetické koncepce a možná vytvoří ještě čtvrtý scénář. Vládě pak do konce roku předloží komplexní materiál aktualizované koncepce, na jehož základě se česká energetika bude ubírat dál dalších zhruba 20 let. Na Žofínském fóru o energetice to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovává tři možné scénáře aktualizované Státní energetické koncepce a možná vytvoří ještě čtvrtý scénář. Vládě do konce roku předloží komplexní materiál aktualizované koncepce, na jehož základě se česká energetika bude ubírat dál dalších zhruba 50 let. Na Žofínském fóru o energetice to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

K jednotlivým scénářům se Kocourek nechtěl vyjadřovat. "Stále mluvíme o draftech jednotlivých scénářů. Nechci vytvářet dojem, že čísla už jsou pevně daná... čísla pevně daná nejsou a žádný scénář nepreferujeme," uvedl ministr.

Podle Kocourka bude nutné při aktualizaci energetické koncepce brát v úvahu vliv jednotlivých energetických zdrojů na hrubý domácí produkt a na tuzemskou konkurenceschopnost. Důležitou roli bude hrát cena vyráběné elektřiny a také závislost ČR na dovozu surovin, upozornil Kocourek. Koncepce podle něj musí dbát především na nezávislost, bezpečnost a šetrnost české energetiky.

Všechny scénáře počítají s různými variantami budoucího vývoje, uvedl Kocourek. "Každý scénář je tak do vysoké míry připraven na předvídatelné změny. To se týká zejména cen komodit, změn politik v oblasti ochrany klimatu, strukturálních změn v dopravě a podobně," dodal ministr.

Podle nedávného zjištění Hospodářských novin počítá nová energetická koncepce s významným využitím jaderné energie a to i nad rámec dostavby jaderné elektrárny Temelín. Naopak podíl obnovitelných zdrojů by se příliš zvyšovat neměl.

Kocourek uvedl, že má pochybnosti o výhledových kapacitách biomasy. "U ostatních zdrojů je náš potenciál již na hraně," uvedl ministr. ČR podle něj splní závazek EU v roce 2020 pokrýt 13 spotřeby obnovitelnými zdroji, ale za tuto hranici vzhledem k vysoké náročnosti zelené energie na tuzemskou ekonomiku nepůjde.

Ve srovnání se sousedním Německem, které výhledově počítá s odstavením všech jaderných elektráren a jejich nahrazením obnovitelnými zdroji, se tak česká energetika bude zřejmě ubírat přesně opačným směrem.

Kocourek dále uvedl, že z dlouhodobého hlediska poroste význam plynu hlavně kvůli budoucímu poklesu využití uhlí v ČR. "Plyn budeme muset v našem energetickém mixu posílit, protože dojde k poklesu jiných primárních zdrojů," uvedl. Dodal, že těžba břidlicového plynu, o které uvažuje Polsko, zatím v Česku nevypadá reálně. "Budeme čekat na zkušenosti Polska," podotkl.

Zdroj: Zpráva ČTK

 


Datum uveřejnění: 20.9.11
Poslední změna: 20.9.2011
Počet shlédnutí: 204