Zprávy z tisku

MPO má nově vést evidenci dobíjecích stanic pro elektromobily

Praha 8. března (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) má nově vést evidenci veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, přístupných pro všechny zákazníky. Vyplývá to z připravované novely zákona o pohonných hmotách, která je nyní v připomínkovém řízení. Dosud MPO vedlo evidenci u klasických čerpacích stanic na benzin a naftu a u stanic na plyn. Také tato evidence se změní, vlastníci pump budou muset podle návrhu nově oznamovat i konkrétní název prodávaných pohonných hmot.

V předkládací zprávě MPO změnu odůvodňuje požadavkem evropské směrnice na poskytování informací spotřebitelům o tom, kde se nachází čerpací nebo dobíjecí stanice na alternativní paliva. "V této souvislosti je zapotřebí uvést, že čerpací stanice, na kterých se prodává stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn (LNG) a zkapalněný ropný plyn (LPG), jsou již nyní ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejňovány," uvádí v důvodové zprávě MPO.

Za běžnou dobíjecí stanici pro elektromobily má být podle novely považována stanice, která umožňuje přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem 22 kilowattů (kW) nebo nižším. Výjimku mají tvořit zařízení o výkonu 3,7 kW nebo nižším, která jsou umístěna v domácnostech nebo jejichž hlavním účelem není dobíjet elektrická vozidla a která nejsou veřejně přístupná. Dobíjecí stanice s výkonem vyšším než 22 kW budou označeny jako vysoce výkonné.

MPO dále navrhuje, aby prodejci elektřiny nebyli distributory pohonných hmot podle zákona o pohonných hmotách. "Tato výjimka vyplývá z toho, že elektřina je distribuována k místu prodeje naprosto odlišným způsobem, než je distribuována motorová nafta nebo automobilové benziny, a to elektrizační soustavou," dodává ministerstvo.

Podle dat MPO bylo ke konci loňského roku v Česku 3844 veřejných čerpacích stanic. Z nich zhruba 2800 bylo standardních, nabízejících více druhů paliv. Téměř 500 je pump jen na zkapalněný ropný plyn LPG. Na 500 je i těch, které nabízejí pouze naftu a bionaftu. Dobíjecích stanic pro elektromobily podle zjištění ČTK z loňského jara bylo zhruba 80.

Počet veřejných čerpacích stanic v ČR (k 31.12.2015)

Nabízející více druhů paliv 2807
Pouze LPG 494
Pouze nafta a bionafta 486
Pouze CNG 40
Ostatní 17
Celkem 3844

Zdroj: Tisková zpráva ČTK (převzato z MPO) 8.3.2016

 

Datum uveřejnění: 8. března 2016
Poslední změna: 8. března 2016
Počet shlédnutí: 2870