Zprávy z tisku

Ministr Brabec na Radě pro životní prostředí EU v Lucemburku jednal o snižování emisí a udržitelném vodním hospodářství

MŽP 17.října 2016 - Ministr Richard Brabec dnes na jednání Rady ministrů životního prostředí evropské osmadvacítky diskutoval o snižování emisí skleníkových plynů ze sektorů, které nejsou součástí evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS). Mezi další témata jednání patřily biologická rozmanitost a udržitelné vodní hospodářství.

 
 

Balík návrhů pro sektory mimo EU ETS Evropská komise zveřejnila v červenci tohoto roku. Obsahuje dva legislativní návrhy – nařízení ke sdílení úsilí (ESR) a nařízení k LULUCF. Česká republika považuje oba tyto návrhy, které mají za cíl snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování ukládání uhlíku do půdy a lesů, za dobrý základ pro další konstruktivní debatu. „Návrh nařízení ke sdílení úsilí v sektorech mimo EU ETS považuji za vyvážený. I když by měl podle našeho názoru více ocenit dosavadní úsilí členských států – mezi něž patří i ČR, které měly možnost navýšit emise do roku 2020, a přesto již nyní dosahují významného snížení oproti roku 2005,“ řekl k prvnímu z navrhovaných opatření ministr Richard Brabec. U návrhu nařízení k LULUCF je pak podle něj z pohledu ČR potřeba především dojednat zásadní detaily ohledně započítávání emisí a propadů z kategorie obhospodařované lesní půdy.

Ministři životního prostředí zemí EU na jednání dále schválili závěry Rady, které stanovují pozici EU na 13. zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD), která v prosinci 2016 proběhne v mexickém Cancúnu. Podle ČR jsou závěry vyvážené, zohledňují aktuální pozici členských států EU k jednotlivým agendám o biologické rozmanitosti a zároveň dávají Evropské unii dostatečný prostor pro nadcházející mezinárodní diskusi.

Celé znění tiskové zprávy naleznete zde

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí 18.10.2016

 


Datum uveřejnění: 18.10.16
Poslední změna: 18.10.2016
Počet shlédnutí: 988