Zprávy z tisku

Ministerstvo vydalo návrh opatření ke snížení emisí do roku 2030

Praha 3. července (ČTK) - Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro výrobu elektřiny a tepla, zlepšení kvality palivového dřeva nebo snížení emisí z dopravy navrhuje ministerstvo životního prostředí (MŽP) v aktualizaci Národního programu snižování emisí (NPSE) České republiky. Vyplývá to z návrhu materiálu, ke kterému může veřejnost ode dneška do 19. července zasílat připomínky. Návrh obsahuje 20 opatření, která pomohou Česku splnit závazky stanovené Evropskou unií pro snížení emisí do roku 2030.

 
 

Podle prognózy MŽP Česko nemůže své závazky vůči kvalitnějšímu ovzduší splnit bez zavedení dalších opatření po roce 2020. Aktualizace NPSE obsahuje šest prioritních a 14 podpůrných opatření. Mezi ty patří například kodex správné zemědělské praxe, podpora výstavby čerpací a dobíjejí infrastruktury pro alternativní pohony v dopravě nebo zefektivnění legislativy v ochraně ovzduší.

Zásadní pro plnění národních závazků bude podle MŽP také snížení emisí z lokálního vytápění domácností. Pokračovat by měly takzvané kotlíkové dotace na výměnu nevyhovujících kotlů.

K návrhu se už vyjádřili ekologové z Hnutí Duha, podle kterých chybí popis financování kotlíkových dotací po vyčerpání aktuálních evropských fondů. Vítají plánované zvyšování podílu OZE, ale v návrhu postrádají kroky k odstavení uhelných elektráren, což je podle ekologů potřebné.

NPSE obsahuje analýzu stavu a vývoje ovzduší v Česku, příčiny a scénáře znečištění. Letos v lednu MŽP vyzvalo poprvé veřejnost ke spolupráci při aktualizace programu, ministerstvo poté obdrželo přes 40 připomínek a námětů od devíti subjektů, které zastupovaly zejména profesní a hospodářská sdružení a nevládní organizace. Návrh i formulář pro zaslání připomínek najdou zájemci na stránkách MŽP.

Letos v lednu uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), že Česku se nedaří plnit opatření pro zlepšení kvality ovzduší a hrozí nesplnění stanovených limitů škodlivin ve vzduchu do roku 2020. Stát také podle kontrolorů nesleduje, zda projekty zlepšení ovzduší dotované ze státních peněz skutečně pomohly ke zvýšení kvality vzduchu. Ze 23 opatření pro zlepšení ovzduší, která má stát ve svých prioritách, nebylo do konce prověrky NKÚ v září 2018 splněno sedm, uvedl úřad. MŽP závěry kontroly odmítlo.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 3.7.2019

 


Datum uveřejnění: 4.7.19
Poslední změna: 3.7.2019
Počet shlédnutí: 249