Zprávy z tisku

Ministerstvo průmyslu a obchodu i nadále podporuje energeticky úsporné programy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) využilo zbývajících prostředků z výnosů z prodeje emisních povolenek z roku 2014 a připravilo doplňkový program ENERG, ze kterého budou moci získat zvýhodněné úvěry malé a střední podniky z území Prahy.

Dalším programem, který se bude podílet na naplňování Národního akčního plánu energetické účinnosti, je program EFEKT, jehož cílem bude zvýšit úspory energie a v neposlední řadě je jedním z nástrojů k napravení situace v oblasti úspor program Úspory energie s rozumem.

Program EFEKT je národní dotační program zaměřený na efektivní nakládání s energií a je zároveň doplňkovým programem pro operační programy OP PIK, OP ŽP, IROP a národní program Nová zelená úsporám. 

Celé znění tiskové zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu naleznete zde

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu 2.2.2017

 

Datum uveřejnění: 31. ledna 2017
Poslední změna: 2. února 2017
Počet shlédnutí: 857