Zprávy z tisku

Ministerstva mají v roce 2021 celkem 53 legislativních úkolů

Praha 13. prosince (ČTK) - Plán legislativních prací vlády na rok 2021 obsahuje 53 legislativních úkolů. Vyplývá to z návrhu, který v pondělí projedná kabinet. Více než dvě pětiny úkolů pro ministerstva vyplývají z nutnosti začlenit do českých zákonů evropské předpisy. Úřady mají vypracovat návrhy čtyř zcela nových zákonů, 15 novel zákonů a ve 31 případech předložit nové nebo novelizované vládní opatření. Menšinový kabinet ANO a ČSSD v lednu vstoupí do závěrečného kalendářního svého vládnutí, na podzim čekají Česko sněmovní volby. Před rokem plán obsahoval 97 úkolů.

 
Foto: Alexas_Fotos@Pixabay
 

Nejvyšší počet 12 legislativních úkolů má v plánu ministerstvo práce a sociálních věcí. V červnu by mělo představit věcný záměr zákona o sociální práci, řešit bude i výši příplatku k důchodům na rok 2022. V závěru roku pak má předložit návrh, o kolik zvýšit minimální mzdu v následujícím roce, ale také návrhy na úpravy životního a existenčního minima.

Ministerstvo průmyslu má do listopadu předložit návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů. Ten by měl upravit postavení obcí v procesu přípravy úložiště. Připravit má také nařízení vlády, které upraví obsahové náplně živností v návaznosti na novelu živnostenského zákona. V nařízení o podporovaných zdrojích energie by mělo o prázdninách stanovit množství peněz určených na dotace na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů na rok 2022.

Ministerstvo životního prostředí by mělo v březnu poslat vládě novelu zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Podle plánu má zjednodušit systém vydávání certifikátů pro nakládání s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny. Upravit by mělo také plán odpadového hospodářství či do zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zanést nový druh zemědělské půdy. Tzv. mimoprodukční půda by měla souhrnně označovat žádoucí krajinné prvky jako meze, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí, tůně či mokřady, a to s cílem zvýšit ekologickou stabilitu krajiny.

Sedm legislativních úkolů má před sebou ministerstvo financí. Vedle návrhu státního rozpočtu na rok 2022 má například předložit v únoru novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která má usnadnit přístup k informacím o příjmech či posílit automatické výměny informací. Další předpisy mají do českého práva převést unijní předpisy, ministerstvo má ale také do konce rok zpracovat věcný záměr zákona o finančním arbitrovi.

Převodu unijních pravidel do českých předpisů se týkají všechny úkoly ministerstva dopravy na změny zákonů o pozemních komunikacích, o vnitrozemské a o silniční dopravě. Také chystané legislativní práce ministerstva zdravotnictví se týkají unijních předpisů. Ministerstvo kultury má za úkol pouze nařízení o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.

Premiér by měl do června předložit mimo jiné novelu zákona o zpravodajských službách, který má zpřesnit působnost Bezpečnostní informační služby (BIS) a sjednotit terminologii v předpisu. Ministerstvo vnitra má v plánu jen úkoly na listopad a prosinec, kdy má předložit obvyklé úpravy tarifů odměn pro příslušníky bezpečnostních sborů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 12. 2020

 


Datum uveřejnění: 13.12.20
Poslední změna: 15.12.2020
Počet shlédnutí: 347