Zprávy z tisku

Město Zlín nabádá obyvatele k důslednějšímu třídění odpadů

Zlín 8. července (ČTK) - Město Zlín nabádá obyvatele k důslednějšímu třídění odpadů. Přestože do černých nádob na směsný komunální odpad má být ukládán jen odpad, který není možné vytřídit, realita bývá jiná, sdělil dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer. Může se tak podle něj stát, že svozová společnost Technické služby Zlín špatně vytříděnou nádobu nevyveze.

 
Foto: Herbert Frank@Flickr.com
 

"Ve skládce Suchý důl končí i cenné suroviny, které by se vytříděním daly úplně jinak využít, ať už se jedná o papír, plast, sklo, kovy, stavební odpad nebo bioodpad. Bohužel na nápravu přímo na skládce je již pozdě," uvedla vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Vladimíra Pavlovová.

"Naší prioritou je v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR předcházet vzniku odpadu, a pokud už odpad vznikne, v maximální míře předávat k dalšímu využití. Znovu apelujme na občany, aby věnovali úsilí tomu, jak se svým odpadem nakládají. Kromě vytříděných surovin v rámci běžného třídění odpadu do barevných nádob mají možnost využít i bezplatného odevzdání odpadu ve čtyřech sběrných dvorech," uvedla Pavlovová.

Podle vyhodnocení odpadového hospodářství města loni obyvatelé města vyprodukovali 29.891 tun odpadů, což je průměrně 399 kilogramů na obyvatele. Směsného komunálního odpadu se vyprodukovalo 13.259 tun, průměrně 177 kilogramů na obyvatele. Průměrná hodnota vytříděných složek z komunálního odpadu je 49 kilogramů na občana, co se týče papíru, plastů a skla, a 97 kilogramů na obyvatele s vytříděnými kovy a bioodpadem.

Lidé mohou odkládat tříděný odpad do kontejnerů na veřejně přístupných stanovištích, třídit mohou papír, plasty s nápojovými kartony, sklo čiré a barevné, kovové obaly a jedlé oleje. Na území Zlína bylo loni 488 stanovišť na separaci odpadu s 1230 barevnými nádobami. Ve vybraných lokalitách mají lidé vedle popelnic na směsný odpad i nádoby na biologicky rozložitelný odpad, které se pravidelně sváží. Loni obyvatelé vytřídili do hnědých nádob 2736 tun bioodpadu, který byl zpracován na kompostárně v areálu skládky Suchý důl.

Náklady na provoz odpadového hospodářství loni činily přes 60 milionů korun, tedy asi 807 korun na obyvatele. Příjmy z poplatků za komunální odpad od obyvatel byly přes 34 milionů korun. Poplatek za svoz odpadů byl 600 korun na občana, někteří však mají úlevy, nebo jsou osvobození od poplatku.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8. 7. 2021

 


Datum uveřejnění: 8.7.21
Poslední změna: 12.7.2021
Počet shlédnutí: 321