Zprávy z tisku

Města i firmy dostanou 600 milionů na třídění a recyklaci odpadu

Praha 12. srpna (ČTK) - Města, obce a firmy dostanou 600 milionů korun, aby usnadnily občanům třídění, zvýšily energetickou soběstačnost a snížily množství odpadů na skládkách. O dotaci z Operačního programu Životní prostředí v dnešní tiskové zprávě informovaly ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí. Fond bude žádosti přijímat od 2. září.

 
 

"Dotace směřují na výstavbu či modernizaci sběrných dvorů, zlepšení třídění a svozu komunálního odpadu i pořízení třídicích linek. Energetické zpracování odpadu podpoříme například dotacemi na výstavbu či modernizaci bioplynových stanic, spaloven se finanční podpora týkat nebude. Peníze poskytneme rovněž na výrobu tuhých alternativních paliv z odpadů, odvodňování či vysoušení čistírenských kalů nebo zlepšení zacházení s nebezpečným odpadem," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

"Ve zvláštní výzvě se pak zaměříme na odpad z nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, který je z části považován za infekční a sám o sobě představuje značné bezpečnostní riziko. Tento odpad lze především energeticky využít či jej zbavit jeho nebezpečných vlastností a dále s ním pracovat," doplnil. Upozornil také, že v roce 2035 bude Česko podle evropských předpisů muset minimálně 65 procent komunálního odpadu recyklovat, energeticky využito by mělo být zhruba 25 procent.

Z dotace mohou žadatelé uhradit až 85 procent z celkových výdajů projektu. Největší část alokace - 350 milionů korun - je určena především na třídicí linky, podporu energetického využití odpadu a nakládání s nebezpečným odpadem. O 200 milionů méně je vyhrazeno na sběrné dvory a sběrná místa. U těchto projektů se budou rozdělovat peníze podle kvality doručených projektů v jednokolové soutěžní výzvě. Zbylých 100 milionů je připraveno na nakládání se zdravotnickým odpadem. Tato výzva je nesoutěžní, projekty se budou vyhodnocovat každé tři měsíce.

Peníze na podporu třídění, recyklace, materiálového a energetického využití odpadu resort poskytuje delší dobu. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman uvedl, že v poslední výzvě úřad více než 500 miliony podpořil 174 projektů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13.8.2019

 


Datum uveřejnění: 14.8.19
Poslední změna: 13.8.2019
Počet shlédnutí: 337