Zprávy z tisku

Lipník spouští nový projekt na třídění odpadů, nádoby míří přímo do domů

Lipník nad Bečvou (Přerovsko) 18. června (ČTK) - Lipník nad Bečvou na Přerovsku spouští nový projekt na třídění opadů. Určen je pro domácnosti v rodinných domech a v menších bytových jednotkách, které od města zdarma získají nádoby na plasty, papír a bioodpad. Do projektu se může zapojit okolo 1400 domácností ve městě a v jeho místních částech, řekl ČTK koordinátor projektu Miroslav Grass. Náklady na zavedení nového systému, který by měl do budoucna výrazně snížit objem směsného odpadu, činí zhruba pět milionů korun. Město na něj získalo peníze z evropských dotací.

 
Foto: novinykraje.cz/olomoucky
 

Nový systém zvaný door to door (D2D) neboli ode dveří ke dveřím spočívá v přidělení odpadových nádob na bioodpad, plast a papír přímo k jednotlivým rodinným a bytovým domům s maximálně šesti byty. "Těší nás velký zájem občanů o nový způsob svážení tříděného odpadu, aktuálně je zaregistrována už více než polovina domácností, pro něž je projekt určen. Další se mohou stále hlásit," uvedl starosta Miloslav Přikryl. Podobný systém podle něj už několik let úspěšně funguje například v Olomouci nebo ve Valašském Meziříčí.

Jedním z hlavních cílů je zjednodušení třídění pro občany a snížení množství směsného odpadu končícího na skládce. Domácnost, která se do nového systému třídění odpadů zapojí, bude mít možnost získat zdarma tři nádoby o obsahu 240 litrů určené na papír, plasty a biologicky rozložitelné odpady, které budou barevně rozlišeny. "Občané si mohou zvolit, zda budou mít zájem o nádoby na všechny tři komodity nebo jen o některé z nich," doplnil Přikryl.

Ve městě se nyní nádoby vydávají a distribuují zájemcům z přihlášených domácností, nový systém by měl začít naostro fungovat od 1. července. Papír bude svážen jedenkrát za 28 dní, plast jednou za tři týdny a biologický odpad v sezoně jednou za 14 dní. Zároveň se bude postupně snižovat frekvence svozu směsného odpadu, město omezí i počet nádob na směsný komunální odpad u zapojených nemovitostí. "Po zavedení systému D2D se podle zkušeností z jiných měst objem směsného odpadu v domácnostech výrazně snížil, protože občané mají mnohem komfortnější možnost třídění," dodal starosta Lipníku nad Bečvou.

Lipník nad Bečvou disponuje hustou sítí veřejných kontejnerových stání s průměrnou donáškovou vzdáleností do 200 metrů. Na vybraných místech jsou umístěny kontejnery na sběr drobného elektroodpadu, textilu, úsporných žárovek, baterií a bioodpadu. Od letošního roku jsou na všech separačních místech k dispozici nádoby na třídění kovů, nově jsou na vybraných stanovištích dostupné také nádoby na použité jedlé oleje. Město prostřednictvím technických služeb provozuje moderní sběrné středisko a plně vybavenou kompostárnu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18. 6. 2021

 


Datum uveřejnění: 18.6.21
Poslední změna: 21.6.2021
Počet shlédnutí: 481