Zprávy z tisku

Likvidace odpadů je od vstupu ČR do EU v Pardubickém kraji lepší

Pardubice 29. dubna (ČTK) - Od vstupu České republiky do Evropské unie se v Pardubickém kraji výrazně zlepšila likvidace splaškových vod a komunálního odpadu. S pomocí dotací byly vybudovány nebo modernizovány čistírny odpadních vod a rozšířila se kanalizační síť. Mnohé obce si pořídily kompostárny, kontejnery na tříděný odpad a sběrné dvory.

 
 

Všechny obce nad 2000 obyvatel v Pardubickém kraji mají vyřešenou kanalizaci a čištění odpadních vod. Požadovala to směrnice Evropské unie, na vybudování města a obce získaly dotace z evropských fondů. Pro aglomerace obcí stačilo mít napojených na kanalizaci a čistírnu 85 procent obyvatel, vyšší podíl by byl nepřiměřeně nákladný.

Mezi nejnákladnější projekty patřila výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v Ústí nad Orlicí s evropskou a státní dotací 495 milionů korun, celkové náklady dosáhly zhruba 687 milionů korun bez DPH. Pardubické vodárny získaly asi 200 milionů korun na modernizaci čistírny odpadních vod ve městě, celkem zaplatily zhruba dvojnásobek. Moravská Třebová zase za 240 milionů korun napojila místní části, které dosud kanalizaci vůbec neměly.

O možnost získat dotace byla ochuzena města, která vodárenskou infrastrukturu dlouhodobě pronajala soukromým provozovatelům. V regionu je to příklad Vodovodů a kanalizací Chrudim, kde vodárenskou síť provozuje společnost Energie AG Bohemia. Kvůli tomu vodárny musely ze svých prostředků zrekonstruovat linku v úpravně vody Monaco u Chrudimi zhruba za 70 milionů korun.

Některá města evropské peníze na modernizaci čistírny odmítla. V podmínkách dotace totiž byl i finanční model zvyšování cen stočného, aby bylo zajištěno pokrytí oprav a investice. Třeba radnice v Litomyšli raději čističku rekonstruovala s pomocí úvěru, aby mohla ceny určovat sama. Naopak Moravská Třebová nebo Polička se ke zvyšování cen kvůli přijetí dotace zavázaly.

Většina měst v regionu si s podporou dotací postavila kompostárny, kam se ukládá odpad z údržby veřejné zeleně a ze zahrádek. Radnice také nechaly rozšířit sběrné dvory. Systémy nakládání s odpadem doplňují kontejnery na jeho třídění, někde včetně biopopelnic nebo nádob na sběr olejů či textilu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 30.4.2019

 


Datum uveřejnění: 30.4.19
Poslední změna: 30.4.2019
Počet shlédnutí: 3797