Zprávy z tisku

Letošní Evropská bioplynová konference asociace EBA potvrdila potenciál role biometanu v Zelené dohodě

Asociace EBA (European Biogas Association) na konferenci „Green Gas for a Green Deal“, která se konala v dopoledních hodinách od 1. do 4. září online, upozornila na příležitost podpořit rozvoj biometanu v rámci plnění cílů Zelené dohody pro Evropu. Průmysl má obrovský potenciál využití obnovitelných plynů, přispět ekonomickému rozvoji venkova a podpořit cirkulární ekonomiku. Konference se zúčastnilo více než 200 posluchačů a přes 30 speakerů, mezi kterými nechyběli významní zástupci sektoru, zákonodárci, výzkumníci ani novináři.

 
 

Celosvětově má sektor bioplynu potenciál snížit emise skleníkových plynů až o 12 %. Podle studie IEA outlook for biomethane z března letošního roku, prezentované na konferenci, mají bioplyn a biometan hrát klíčovou roli v přechodu na nízkouhlíkovou energetiku, a to zejména v těžko dekarbonizovatelných sektorech průmyslu, ale i v rozvojových zemích, kde umožňuje čisté vaření a svícení. Iniciativa Gas for Climate doplnila výhled využití biometanu, který má potenciál přispět produkcí 120 miliard m3 obnovitelného plynu do roku 2050.

Účastníci konference se poté shodli na potenciální produkci 39 miliard m3 biometanu do roku 2030, pokud by se sektor bioplynu rozvíjel exponenciálně. Tento objem odpovídá nejnovějším studiím. K tomu je potřeba dostavět 9 900 nových zařízení, které by doplnily stávajících 18 000 stanic, s průměrnou produkcí 500 Nm3/h biometanu. Využití biometanu by mělo být doprovázeno rostoucím podílem vodíku, aby v budoucím energetickém mixu společně významně přispěly nahrazení fosilních paliv.

Navíc je biometan již dnes nákladově konkurenceschopný v porovnání s ostatními nízkouhlíkovými zdroji. I proto bude biometan hrát zásadní roli při dekarbonizaci všech energetických odvětví, včetně dopravy a budov. Stejně tak má přinést celou řadu výhod a ekonomických příležitostí pro nejrůznější odvětví, včetně zemědělství, těžkého průmyslu nebo nakládání s odpady. Asociace COPA-COGECA, sdružující zemědělce a zemědělská družstva napříč EU, vyjádřila podporu rozvoji především zemědělských bioplynových stanic, které k výrobě energie zpracovávají také hnůj hospodářských zvířat, čímž sektor bioplynu přispívá k cílům EU v oblasti obnovitelné energie a zmírňuje emise CH4 z živočišné výroby.

„Hojná účast a kvalita řečníků na letošní konferenci svědčí o rostoucím zájmu o naše odvětví. Jak bude vypadat budoucnost bioplynu a biometanu, bude záviset především na politickém rámci a schopnosti posílit konkurenceschopnost sektoru v příštích letech. Nastal klíčový okamžik pro rozvoj obnovitelných plynů, revizi stávajících právních předpisů a mnoha nových politických iniciativ s cílem přispět k dosažení uhlíkové neutrality. Náš průmysl může okamžitě zvýšit produkci a je odhodlán plně využít svůj potenciál a podílet se na uhlíkově neutrální ekonomice. Rozvoj sektoru přinese výhody mnoha dalším odvětvím a zajistí ochranu životního prostředí i pro budoucí generace. “ Harmen Dekker, ředitel EBA.

Zdroj: EBA News 30. 9. 2020

 


Datum uveřejnění: 1.10.20
Poslední změna: 1.10.2020
Počet shlédnutí: 782