Zprávy z tisku

Kvůli koronaviru je omezen odvoz odpadu i provoz sběrných dvorů

Olomouc 25. března (ČTK) - Lidé v Olomouckém kraji musí letos jarní úklid svých sklepů, garáží či půd o několik týdnů odložit. Ve městech totiž kvůli preventivním opatřením proti šíření nového typu koronaviru nefungují sběrné dvory a pozastaven byl také tradiční svoz velkoobjemových odpadů. V některých městech zatím není svážen ani bioodpad, naopak likvidaci komunálního odpadu technické služby zajišťují i v uzavřených obvodech Litovel a Uničov na Olomoucku, zjistila ČTK.

 
Foto: Jan Kroupa
 

Svoz velkoobjemových odpadů, který byl plánován na duben, kvůli preventivním opatřením zrušila radnice ve Šternberku na Olomoucku. "Situace se zatím každým dnem mění, nejsme aktuálně schopni odhadnout, jaký by mohl být stanoven náhradní termín. Jakmile bude situace stabilizovaná, zavčas budeme veřejnost informovat," řekla ČTK mluvčí radnice Irena Černocká. Uzavřen je ve Šternberku také sběrný dvůr v Uničovské ulici a kompostárna.

Omezený je svoz odpadů také v Litovli na Olomoucku, která spolu s Uničovem spadá do uzavřené oblasti s vyšším výskytem případů nákazy koronavirem. "Bude se vyvážet pouze komunální odpad a do odvolání se nevyváží tříděný odpad, bioodpad ani sběr větví," oznámilo vedení města na webu. Pracovníci technických služeb tento týden na litovelských sídlištích dezinfikují místa, kam lidé ukládají odpad.

Komplikovaný je odvoz komunálního dopadu v Uničově, kde jeho svoz v době nařízené karantény zajišťuje pouze jedno vozidlo technických služeb. "Jeho osádka je tvořena muži bydlícími mimo uzavřenou oblast. Ti musí dodržovat velmi přísná opatření, nesmí se po dobu svozu v Uničově s nikým stýkat, musí si dodržovat velký odstup. Proto firma Eko-Unimed apeluje na obyvatele, aby se k popelářům nepřibližovali a nijak je nekontaktovali," upozornila na webu radnice.

V Uničově byl zrušen i na tento týden naplánovaný svoz papíru, jelikož separační linky zatím stojí a surovinu není kam odvážet. Odložen byl také první jarní svoz obsahu nádob na bioodpad, který byl přichystaný na začátek dubna.

Staré harampádí si musí doma zatím ponechat obyvatelé Olomouce, kde byly do 1. dubna kvůli preventivním opatřením uzavřeny všechny sběrné dvory, kam dosud lidé mohli odvážet nepotřebné věci a odpad. Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu v Olomouci zatím omezen nebyl.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 3. 2020

 


Datum uveřejnění: 25.3.20
Poslední změna: 5.1.2021
Počet shlédnutí: 29