Zprávy z tisku

Kvalita ovzduší v Česku se zlepšuje, problémem zůstává vytápění domácností

Praha 21. prosince (ČTK) - Kvalita ovzduší v Česku se pozvolna zlepšuje, u většiny látek se snižuje rozloha území, kde jsou překračovány jejich imisní limity. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo životního prostředí (MŽP) s odkazem na Zprávu o životním prostředí za rok 2021, kterou dnes projednala vláda. Zároveň ale upozorňuje, že stále přetrvává vysoké množství emisí do ovzduší z vytápění domácností. Na vině je především lokální vytápění tuhými palivy, které zajišťuje více než třetinu tepla pro domácnosti. Problematické je zejména spalování uhlí, ale také materiálů, které nejsou pro vytápění vůbec určeny, uvádí zpráva.

 
Foto: Radek Bařina@Flickr.com
 

V lokálních spalovacích zařízeních na tuhá paliva vzniká kvůli nedokonalému spalování, a to zejména při roztápění, množství tuhých částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a dalších látek, které mají negativní vliv na zdraví obyvatel. Emise jsou vypouštěny na rozdíl od průmyslových provozů z nižších komínů, a proto nemají možnost se v okolním vzduchu rozptýlit. Lidé jsou tak vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, což má negativní vliv na jejich zdraví. Tento druh znečištění ve městech a obcích podle zprávy sice klesá, stále ovšem relativně pomalu.

"Ministerstvo životního prostředí proto podporuje výměnu zastaralých kotlů díky Nové zelené úsporám i oblíbeným kotlíkovým dotacím, které by měly kraje opět vypsat v příštím roce," uvedl ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

MŽP vedle dotační podpory na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy, nabízí také dotace na snížení spotřeby energií pro domácnosti z programu Nová zelená úsporám. Nedávno navíc ministerstvo představilo dotaci s názvem Nová zelená úsporám Light, která cílí na rodiny seniorů a nejzranitelnější domácnosti. Lidé tak mohou provést rychlé a jednoduché zateplení domů a dostanou dotaci až do výše 150.000 korun. Příjem žádostí se spustí 9. ledna.

S ohledem na kvalitu ovzduší a vod není podle zprávy stav životního prostředí v Česku stále optimální, neudržitelné využívání přírodních zdrojů se projevuje špatným stavem ekosystémů a ztrátou biodiverzity, uvádí zpráva. Dále zmiňuje, že loni dál zrychloval růst průměrných ročních teplot. Zvýšené půdní sucho zaznamenali zemědělci pouze na jižní Moravě, kterou loni v červnu zasáhlo devastující tornádo. Podle zprávy jsou takové extrémní hydrometeorologické úkazy projevem změny klimatu. Průběh počasí v loňském roce zmírnil vývoj kůrovcové kalamity v lesích a vedl k meziročnímu snížení těžby kůrovcového dřeva.

V loňském roce se také zmenšila rozloha zemědělské půdy nebo přírodních biotopů a také se snížila ptačí populace. Kvalita povrchových vod se meziročně zlepšila, nadále ale byly některé úseky vodních toků hodnoceny jako silně nebo velmi silně znečištěné. "V porovnání s rokem 2000 se díky technologicky lepšímu čištění odpadních vod podařilo ve vodních tocích zredukovat obsah amoniakálního dusíku a celkového fosforu," uvádí zpráva.

Loňský rok zaznamenal i nárůst registrací vozidel na alternativní pohon, která tvořila více než jednu desetinu registrací nových osobních automobilů. Zároveň ale česká doprava zůstává uhlíkově náročná, protože většina spotřeby energie je ze spalování fosilních paliv.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21. 12. 2022

 


Datum uveřejnění: 21.12.22
Poslední změna: 2.1.2023
Počet shlédnutí: 190