Zprávy z tisku

Kůrovec a budoucnost využití biometanu hlavními tématy konference o energii z biomasy

Výrobci energie z biomasy se 12. a 13.11.2019 setkali v hotelu Atom v Třebíči, kde sdružení CZ Biom uspořádalo pravidelnou konferenci Biomasa, bioplyn a energetika 2019. Téměř dvě stovky účastníků diskutovali nad budoucností energetického využití biomasy v Česku. Největší obavy mezi odborníky panují nad dostupností dřevní štěpky, které je dnes v důsledku kůrovcové kalamity nadbytek, ale v budoucnu může scházet. To ohrozí zejména menší a střední obecní teplárny spalující výhradně biomasu. Velká očekávání naopak vzbuzuje budoucí rozvoj výroby biometanu, obnovitelné alternativy fosilního zemního plynu, v bioplynových stanicích.

 
 

Jan Habart, předseda CZ Biom, na konferenci připomenul, že „Biomasa dnes dodává Česku 87 % obnovitelné energie, a zajišťuje čistou energii z místních zdrojů. Sucho a kůrovec však představují první ochutnávku problémů, které před naším odvětvím stojí, protože ohrožují stabilitu dodávek paliva pro výtopny nebo bioplynové stanice. Štěpku nebo slámu je potřeba zajistit hlavně pro stávající výrobce, kteří na biomasu vsadili již v minulosti. Další rozvoj bioenergetiky je však třeba pečlivě plánovat, protože ji stále potřebujeme. Biomasa je skvělou partnerkou energii z větru nebo slunce, když zrovna nesvítí nebo nefouká.”

Na konferenci se vzpomínkou na pionýrské začátky energetického využívání biomasy v Česku, vystoupil Jaroslav Váňa, zakladatel sdružení CZ Biom, které od svého založení v roce 1994 oslavilo 25 let. Pozvání na konferenci přijali také zástupci Energetického regulačního úřadu nebo Ministerstva životního prostředí. 

S příspěvkem o možnostech výsadby akátu při obnově kůrovcem zničených lesních porostů, vystoupil Richard Horký, majitel třebíčské firmy TTS a místopředseda CZ Biom. Akát, se kterým mají bohaté zkušenosti lesníci v Maďarsku, by mohl pomoci hlavně na strmých a suchých lokalitách, kde jiné druhy prohrávají pomyslný souboj se změnou klimatu.

Pozornost vzbudily také zkušenosti Martina Vrtišky ze společnosti EFG, která na konci října letošního roku zprovoznila první komerční výrobnu biometanu v Rapotíně na Šumpersku. Biometan má podobné složení jako klasický zemní plyn, není však třeba ho dovážet z Ruska. V Rapotíně ho vyrábí z bioodpadů v místní bioplynové stanici. Očekává se, že podobných zařízení by do konce příští dekády mohly vzniknout stovky, díky modernizaci již existujících bioplynek nebo výstavbou zcela nových zařízení.

Bohatý program završily exkurze do nedalekých bioplynových stanic ve Výčapech nebo Hrotovicích, kde energie z bioplynu zajišťuje teplo v místních domácnostech, a nově také vytápí chov sumečka afrického. Zajímavostí byla návštěva výtopny v Dukovanech, jednoho z nejnovějších přírůstků do rodiny obcí, které vytápí pouze biomasou, v tomto případě dřevní štěpkou.

O CZ Biom

CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s. je profesní spolek, který propaguje využití biomasy v Česku jako obnovitelného zdroje energie a cenné suroviny. Mezi více než dvě stovky členů sdružení patří provozovatelé bioplynových stanic, tepláren na biomasu, kompostáren nebo pěstitelé energetických plodin. CZ Biom hájí zájmy odvětví a svých členů a nabízí odborné zázemí v oblasti legislativy, ekonomiky, technologií a provozu zdrojů využívajících biomasu.

Zdroj: Tisková zpráva CZ Biom 14.11.2019

 


Datum uveřejnění: 14.11.19
Poslední změna: 14.11.2019
Počet shlédnutí: 1087