Zprávy z tisku

Kontroverzní bioplynová stanice v Jičíně nevznikne

Jičín 23. listopadu (ČTK) - Kontroverzní stavba bioplynové stanice v Jičíně nevznikne. Společnost Orchideus jako investor vzala zpět žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby stanice. Současně vzala zpět i své poslední odvolání proti zamítavému rozhodnutí jičínského stavebního úřadu. "Fakticky to znamená ukončení záměru výstavby bioplynové stanice," informovala dnes ČTK mluvčí radnice Magdaléna Doležalová.

Firma usilovala o stavbu od roku 2010, kdy podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v areálu bývalé mlékárny. Jičínský stavební úřad následně stavbu stanice dvakrát zamítl. Zdůvodnil to tím, že stavba není v souladu s územním plánem. Úřad stavbu hodnotil jako zařízení na zpracování odpadu, podle firmy šlo o výrobnu energie, která by územnímu plánu vyhovovala.

Firma Orchideus se po zamítnutí vždy úspěšně odvolala ke krajskému úřadu. Naposledy kraj věc k již třetímu projednání do Jičína vrátil v březnu 2013. Firma pak doplňovala podklady k dalšímu řízení, ale loni v dubnu požádala o přerušení řízení do 31. prosince 2014. Letos úřad v řízení pokračoval, ale v červnu jej ukončil kvůli tomu, že firma k žádosti údajně nedoplnila další potřebné podklady. Společnost se proti ukončení řízení odvolala ke krajskému úřadu.

Město jako účastník řízení se stavbou nesouhlasilo. Argumentovalo tím, že stanice bude zdrojem zápachu, rizikem přenosu infekcí a dopravní zátěže. Naposledy svůj negativní postoj k projektu dala najevo svým usnesením rada města letos v září. Někteří politici prohlásili, že se Jičín, který je známý jako pohádkové město, stane "žumpou kraje". Proti stavbě ve městě vznikly tři petice.

Investor obavy odpůrců vždy odmítal. Tvrdil, že zařízení bude moderní technologií s uzavřeným procesem fermentace bez odvodu plynných látek do ovzduší. Bioplynová stanice měla ročně zpracovávat 21.000 tun bioodpadů z celého regionu. Náklady na vybudování se odhadovaly na 140 milionů korun. V roce 2010 dostal projekt od kraje souhlasné stanovisko k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

S projektem bioplynové stanice původně přišla místní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky Jičín. Později projekt převzala společnost Orchideus, kterou zastupoval a spoluvlastnil někdejší šéf ČSOP Křižánky Vojtěch Drahoňovský. ČTK dnes řekl, že ze společnosti letos v září odešel, když svůj podíl 33 procent prodal zbývajícím dvěma společníkům Miroslavu Marouškovi a Petře Marouškové. Jejich rozhodnutí o projektu stanice Drahoňovský nekomentoval.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1.12.2015 

 

Datum uveřejnění: 23. listopadu 2015
Poslední změna: 1. prosince 2015
Počet shlédnutí: 280