Zprávy z tisku

Kompostování šetří planetu i peněženku

Výhody kompostování přibližuje v rámci českobudějovické výstavy Hobby 2018 až do neděle 13.5.2018 zábavně naučná show přichystaná Kompostárnou Jarošovice, Biologickým centrem AV ČR a CZ Biom. V areálu vyrostla obří krtina a malé i velké návštěvníky vítá populární postava kresleného krtka. Zájemci si mohou zahradnický substrát připravený z kompostu zdarma odnést domů. Návštěvníci výstavy se dozví, proč je dobré třídit bioodpad a kompostovat, jakou funkci má voda v půdě, proč půdu chránit nebo jací užiteční živočichové žijí v kompostu. Akce si klade za cíl široké veřejnosti přiblížit, jak lépe využívat bioopady a kompostovat a přispívat tak k ochraně přírody.

 
 

Alternativa k substrátům z rašeliny

Díky kompostování můžeme zpracovat bioodpady z domácností či zahrad a zároveň vyrobit ekologické hnojivo, které zlepšuje kvalitu půdy. Platí to jak v malém u domácího kompostování a zahradničení, tak ve velkém u profesionálních kompostáren, od kterých mohou zemědělci odebírat kompost pro využití na svých polích. Kompost půdě pomáhá vyrovnat se se suchem nebo erozí a nahrazuje průmyslová hnojiva. Mnozí milovníci přírody a zahradničení zapomínají, že běžně dostupné zahradnické substráty obsahují rašelinu, jejíž těžba má negativní dopady na životní prostředí. Kompost je vhodnou alternativou.

Zbytečné skládkování

Biologicky rozložitelné odpady, ať už jde o trávu či dřeviny ze zahrad nebo slupky od ovoce a zeleniny z kuchyní, tvoří polovinu komunálních odpadů. Obecně v Česku komunální odpady z více než poloviny stále bez užitku skládkujeme. Kompostujeme jen velmi malou část (přibližně 7%).

Miroslav Herout, vedoucí sekce kompostování a bioodpadů v CZ Biom řekl: „Skládkováním biologicky rozložitelných odpadů ochuzujeme půdu i sami sebe. Pro ty, kdo si neporadí s bioodpady doma, by třídění mělo být dostupné v každé obci. Sběrné dvory jsou však absolutní minimum. Pohodlnější a efektivnější jsou sběrné nádoby přistavené přímo u domů a bytů. Biologicky rozložitelný odpad pak mohou zpracovat například bioplynové stanice či kompostárny. Kdo nemá podmínky pro domácí kompostování, může si kompost výhodně zakoupit v nejbližší kompostárně.“

Kontakt

Miroslav Herout, vedoucí sekce kompostování CZ Biom, e-mail: herout@biom.cz, mobil: +420 777 775 159 (expozice je nedaleko od hlavní brány - vchod z Husovy ulice - po pravé straně vedle amfiteátru na stanovišti číslo 102)

Poznámky

CZ Biom

CZ Biom - České sdružení pro biomasu, z.s. je profesní spolek s již dvacetiletou historií, který propaguje využívání biomasy v České republice jako obnovitelného zdroje energie a cenné suroviny. Mezi téměř 220 členů spolku patří například provozovatelé bioplynových stanic, tepláren na biomasu či kompostáren nebo pěstitelé energetických plodin. CZ Biom hájí zájmy svých členů při projednávání důležitých zákonů a nabízí odborné zázemí v oblasti legislativy, technologií a provozu zdrojů využívajících biomasu. www.czbiom.cz

Produkce odpadů v roce 2016

V roce 2016 bylo vyprodukováno 1 817 338 tun biologicky rozložitelných odpadů, tj. 51% z celkové produkce komunálních odpadů, která činila 3 579 614 tun.

V roce 2016 bylo uloženo na skládky 1 789 366 tun komunálních odpadů, tj. 50% (z 3 579 614 tun). Kompostování se postaralo o 244 626 tun komunálních odpadů (7%). Zatímco v Evropě kompostují odhadem 78 kg v přepočtu na osobu, v Česku je to jen 13kg.

Zdroj: ČSÚ, „Produkce, využití a odstranění odpadů – 2016,“ ČSÚ, Praha, 2017.

Zdroj: Tisková zpráva CZ Biom 11.5.2018

 

 


Datum uveřejnění: 11. května 2018
Poslední změna: 11. května 2018
Počet shlédnutí: 1234