Zprávy z tisku

Komentář ministra životního prostředí Richarda Brabce ke studentské stávce

Je skvělé, že se mladí lidé aktivně zajímají o budoucnost naší planety. Změna klimatu a její dopady jsou jedním z nejdůležitějších témat současnosti nejenom ve světě, ale i v České republice. Ostatně, když jsem v roce 2014 přišel do vlády, okamžitě jsme začali řešit sucho jako důsledek klimatické změny. Na změnu klimatu a její dopady jsem také začal důsledně upozorňovat, a i díky tomu začalo toto téma rezonovat i v naší společnosti.

 
 

V roce 2015 vláda na můj návrh přijala Politiku ochrany klimatu. A od roku 2015 máme také Národní strategii adaptace na změnu klimatu. Oba dokumenty stanovují kroky, které děláme a budeme dělat s cílem zmírnit jak rychlost klimatické změny, tak její dopady. Klíčovým opatřením je postupný přechod k nízkouhlíkové ekonomice ve všech oblastech, tedy nejen v energetice a průmyslu, ale také v dopravě, zemědělství nebo službách. Tedy například postupný odklon od uhlí, transformace energeticky náročného průmyslu, v dopravě rozvoj elektromobility a vodíkových pohonů. Nezbytné je snižování energetické náročnosti bytů a domů, které jsou velkým producentem skleníkových plynů. V tom může pomoci třeba náš program Nová zelená úsporám.

Česká republika s předstihem plní své závazky vyplývající z klimaticko-energetického balíčku EU i z Pařížské dohody. Věřím, že budeme schopni snížit emise skleníkových plynů minimálně o 45 % do roku 2030 a směřovat k našemu dlouhodobému cíli, a tím je snížení emisí o 80 % v roce 2050. Věřím ale také, že ve svém úsilí o záchranu klimatu nezůstane Evropa sama, a i další státy budou taktéž dodržovat dohody. Pouze tak máme ještě šanci zabránit nezvratným změnám, které ve svém důsledku ohrozí kvalitu života mnoha dalších generací.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí 25.3.2019

 


Datum uveřejnění: 25.3.19
Poslední změna: 5.8.2019
Počet shlédnutí: 4025