Zprávy z tisku

Klima se mění tady a teď. Česká republika se nemusí obávat vize klimaticky neutrální ekonomiky

Praha, 26. června 2019 – Vedra a sucha jsou současným projevem změn klimatu, které zakouší Česká republika v přímém přenosu. Vedle opatření založených na adaptaci potřebujeme snižovat emise skleníkových plynů v souladu s Pařížskou klimatickou dohodou. Svaz moderní energetiky proto vyzývá vládu, aby se nebránila debatě o evropské strategii přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050.

 
 

Česko patří se svými emisemi oxidu uhličitého k největším znečišťovatelům v Evropě. V přepočtu na obyvatele připadá na průměrného Čecha nebo Češku téměř 10 tun emisí oxidu uhličitého ročně. Příčinou je vysoký podíl uhlí ve výrobě energie. Na uhelné elektrárny připadá téměř polovina roční produkce elektřiny v ČR.

“Změnu klimatu čím dál intenzivněji zakoušíme také v Česku. EU připravila plán, který má do roku 2050 pomoci zbavit se závislosti na spalování fosilních paliv. Evropská vize klimaticky neutrální ekonomiky může zajistit rozvoj zdrojů šetrných k životnímu prostředí a modernizovat průmysl. Česká republika však před svými možnostmi strká hlavu do písku a raději preferuje cestu v zajetých kolejích. Přitom rozvoj moderní energetiky může posílit konkurenceschopnost českého průmyslu a dostat české firmy na globální trh s nízkouhlíkovými řešeními,” komentuje Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, současnou situaci po zablokování jednání o společné klimatické strategii EU také díky hlasu české vlády.

V důsledku změn klimatu roste množství, rozsah a intenzita extrémních jevů: such, požárů, vln horka, povodní, přívalových dešťů. Kromě toho tají ledové a sněhové příkrovy, ledovce a permafrost a mizí hmyz a některé přírodní druhy. Také Česko pociťuje důsledky sucha a veder, prodělává rychlé přechody z teplých zim do léta a řada obcí nemá dostatek vody.

„Česku chybí jasná strategie rozvoje obnovitelných zdrojů do roku 2030. Po právu náš přístup Evropská komise zkritizovala a vyzvala nás, abychom připravili ambicióznější plán rozvoje energetiky. Z těchto důvodů jsme připravili soubor jednoduchých opatření, která mohou rozhýbat rozvoj obnovitelných zdrojů, energeticky efektivních budov a dalších chytrých řešení v české ekonomice. Seznámit se s ním a podpořit jej můžete na www.novaenergieceska.cz,“ doplňuje Martin Sedlák.  

Podle květnové studie, kterou uveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění, je nejpříznivěji hodnocena úspornost spotřeby surovin a energií občany, chování občanů k ŽP a využívání obnovitelných zdrojů. Podle jiné studie z dílny Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje by přechod na čisté energetické zdroje lidstvu do půlky století ušetřil přibližně dva a půl tisíce ročních českých rozpočtů. 

Během příštího desetiletí by mohla Česká republika pohodlně zdvojnásobit produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Může jít o nové instalace solárních panelů na střechách budov nebo na nevyužitých průmyslově znečištěných lokalitách. Pro výrobu energie lze také využít biologicky rozložitelné odpady, které dnes končí bez užitku na skládkách. Příležitostí je také energie z větru, která již dnes poráží svou cenou konvenční elektrárny.

Svět závažnost změny klimatu potvrdil v prosinci 2015 uzavřením průlomové Pařížské dohody. Všech téměř dvě stě států, které ji schválily, se bude podílet na jejím naplňování. Obsahuje systém pro monitorování a reportování. Závazky jednotlivých zemí lze pouze zpřísňovat, nikoli oslabovat. Veškeré emise způsobené činností člověka by měly být po roce 2050 kompenzovány nebo ukládány. Smlouva navíc klade důraz na to, aby maximální oteplení nepřesáhlo 1,5 °C. Omezení nárůstu teploty na této hranici má mnoho výhod pro lidi i přírodu. Pokud by teplota narostla o půl stupně více, vyvolá to podle studie publikované v Nature náklady v přepočtu 450 bilionů korun. Řešení však vyžaduje rychlou a důkladnou transformaci všech sektorů – globální emise oxidu uhličitého musí v příští dekádě klesnout o 45 % oproti roku 2010 a dosáhnout „čisté nuly“ do roku 2050.

Zdroj: Tisková zpráva Svazu moderní energetiky 27.6.2019

 


Datum uveřejnění: 28.6.19
Poslední změna: 27.6.2019
Počet shlédnutí: 260