Zprávy z tisku

K rozvoji obnovitelné energie přispějí vědci z VŠCHT, na výzkum mají 489 mil. Kč

Praha 10. ledna (ČTK) - K rozšíření kapacit instalovaných zdrojů obnovitelné energie či zvýšení účinnosti uchovávání energie, kterou tyto zdroje produkují, má přispět nový výzkum českých vědců. Následující čtyři roky se budou odborníci věnovat celkem šesti výzkumným záměrům. Ty mají přinést řešení, díky kterým budou odborníci schopni upravovat chemické procesy, jež jsou základem přeměny a uchovávání energie z obnovitelných zdrojů. Na výzkum získali vědci 489 milionů korun z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). V tiskové zprávě o tom informovala Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) v Praze.

 
Foto: Drahunkas@Pixabay.com
 

Na výzkumu budou spolupracovat odborníci z VŠCHT s experty z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského a Vysokého učení technického v Brně. Program OP JAK je financovaný z evropských strukturálních fondů.

"Praktické zkušenosti v zavádění a využívání pro konverzi a další využití energie z bezemisních zdrojů nejsou v ČR velké. Znalostní základna je roztříštěná. My jsme nyní spojili dohromady excelentní odborníky z oblastí ukládání energie, vodíkových technologií, využití světelného záření a modelování společně s inženýry a architekty, kteří budou umět studované technologické systémy integrovat do urbanistických celků," řekl profesor Karel Bouzek z VŠCHT, který skupinu vědců koordinuje.

Experti se budou zabývat vývojem baterií a superkondenzátorů, přeměnou obnovitelné elektrické energie na nová paliva a platformové chemikálie či přeměnou sluneční energie na energeticky bohaté sloučeniny, jako jsou vodík, metanol nebo uhlovodíky. Platformové chemikálie jsou jakési chemické stavební bloky, které slouží jako výchozí materiály pro tvorbu různých užitečných produktů, například polymerů.

Dále se budou věnovat molekulárnímu designu pro přeměnu a ukládání energie, inženýrství systémů ukládání a přeměny energie a energii pro budovy, města a obce.

Technologický průlom by měl podle vědců umožnit rozšířit kapacity instalovaných zdrojů obnovitelné energie i zvýšit účinnost jejího uchovávání. To podle Bouzka zásadně usnadní dekarbonizaci a restrukturalizaci české ekonomiky.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 10. 1. 2024

 


Datum uveřejnění: 10.1.24
Poslední změna: 10.1.2024
Počet shlédnutí: 466