Zprávy z tisku

Jak naučit Česko využívat obnovitelné zdroje za rozumné ceny? KDU-ČSL má recept. Vydělají lidé i příroda

KDU-ČSL se ve svých návrzích inspiruje dobře vyzkoušenou praxí ze zahraničí, kterou vláda opomíjí. Například v Německu se podařilo díky tržní soutěži stlačit ceny solární energie od roku 2015 až o polovinu. Tyto kroky zavedly také ostatní státy Visegrádské 4, jen v Česku zatím chybí. Pozměňovací návrhy předložené předsedou lidovců Marianem Jurečkou odstraňují slabiny vládní novely a zavádí technologicky neutrální systémy aukcí, které zajišťují, že tu vznikne skutečné tržní prostředí pro využívání obnovitelných zdrojů. Výhodou otevření soutěží pro všechny typy zelených zdrojů podle návrhů Mariana Jurečky je vznik konkurenčního prostředí v české energetice a tlak na budoucí využití těch nejlevnějších energetických zdrojů. Čeští občané se tak budou moct těšit z výhod čisté energie za rozumných podmínek.

 
Foto: Adam Moravec
 

 „Cílem KDU-ČSL je nastartovat rozvoj moderní energetiky a nastavit předvídatelné prostředí pro nové investice. Navrhuji proto otevření tržního systému podpory také pro solární elektrárny a bioplynové stanice. Vláda pak bude vyhlašovat samostatná kola aukcí pro daný typ zelené energie podle vývoje technologií nebo potřeby náhrady uhlí,” popisuje v zahraniční osvědčený princip tržní podpory Marian Jurečka.

Pokud by Česká republika neplnila svoje závazky v navyšování podílu obnovitelných zdrojů, může vláda kdykoli vyhlásit další aukce v potřebném objemu. Toto řešení podpory je také energeticky neutrální, tedy umožňuje velmi pružně měnit rozhodnutí ohledně toho, jaké zdroje podporovat nejvíce s ohledem na technologický vývoj. Vše navíc funguje v tržním prostředí, které zajistí férové ceny jak pro majitele obnovitelných zdrojů energií, tak pro koncového spotřebitele.

Stabilní systém bez výkyvů

“Systém podpory bude zajímavý pro všechny a dosáhnou na něj také malé a střední výrobny, firmy, školy, úřady, obce nebo i rodinné domy, ti všichni by mohli umístit solární panely na střechy svých nemovitostí a začít za předem jasně stanovených podmínek vyrábět solární energii,“ přibližuje možnosti lidovecký poslanec Marian Jurečka, který zároveň upozorňuje, že vláda v současnosti bohužel s provozní podporou solární energetiky nepočítá.

Přitom podle Mariana Jurečky nehrozí opakování skokového nárůstu instalovaného výkonu solárních elektráren jako v letech 2009 a 2010. Jeho návrh jasně definuje, kam lze umístit solárních projekty. Jde zejména o střechy, průmyslově znečištěné lokality nebo neúrodnou půdu. Aukce se mohou vyhlásit také pro inovativní řešení: takzvané projekty agrivoltaiky nebo fotovoltaiku umístěnou na vodní hladině.

Zelená řešení pro rozvoj venkova

Návrhy Mariana Jurečky také obnoví podporu pro bioplynové stanice. Ty jsou klíčovou součástí nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Jde de facto o jedinou technologii, která tyto mokré materiály dokáže recyklovat a proměnit v organické hnojivo. “Bioplynové stanice již dnes produkují více než šestinu organické hmoty, která je důležitá pro kvalitní a zdravou půdu. Bioplynka ve spojení s odpady nebo půdoochrannými plodinami přináší pozitivní řešení v podobě dlouhodobých a potřebných změn v zemědělství,” podtrhuje výhody bioplynových stanic Marian Jurečka.

Bioplynové stanice přispívají také k vytváření pracovních přežití na venkově a jsou součástí moderního zemědělství. Kromě elektřiny produkují také teplo, pomáhají tak čistit vzduch zejména na venkově.

Aukce jako cesta ke snížení ceny

„Cena obnovitelných zdrojů energií z různých zdrojů by se do budoucna mohla soutěžit prostřednictvím aukcí, to vše efektivně a šetrně. Zájemci o výstavbu by předkládali své projekty s jasně stanovenými výkupními cenami. Podporu by získali pouze ty s nejnižší cenou,“ uvedl k připravované legislativě předseda lidovců Marian Jurečka. Zároveň může vláda snadno regulovat podíl obnovitelných zdrojů v rámci celkového energetického mixu. „Díky tomu vznikne nejen předvídatelné prostředí pro investory, ale navíc se dostaneme k naplnění klimatických cílů Evropské unie, ke kterým jsme se zavázali,“ doplnil Marian Jurečka.

„Zástupci KDU-ČSL ve spolupráci se Svazem moderní energetiky, Svazem průmyslu a obchodu, Hospodářskou komorou, Svazem měst a obcí nebo se Sdružením místních samospráv a s ekologickými organizacemi vidí v rozvoji obnovitelných zdrojů výrazný potenciál. Konkrétně se jedná jen v průběhu tohoto desetiletí o reálný prostor k vytvoření až 30 tisíc pracovních míst a růst HDP o 7 %,“ konstatoval Marian Jurečka s odkazem na expertní kalkulace.

Úspora až 5,5 miliardy ročně

Marian Jurečka předložil také návrhy, které přináší definitivní tečku za divokým rozjezdem solární energetiky v Česku. Jde o řešení možné překompenzace solární energetiky elegantnější a více předvídatelným způsobem, než jak navrhuje vládní novela. Ta totiž k fotovoltaice, větru či malým vodním elektrárnám přistupuje jednoznačně diskriminačně, když jim přiděluje nízkou míru možné výnosnosti. 

Proto Marian Jurečka navrhuje sjednotit parametr vnitřního výnosového procenta pro všechny typy podporovaných zdrojů na úroveň IRR 10,6 %. Současně zavádí pro odčerpání možných nepřiměřených zisků zvýšení solární odvodu (tzv. solární daň), a to ve výši 10 % pro projekty z roku 2009 a 2010.

“Solární odvod přinese každý rok do státního rozpočtu až 5,5 miliardy, o které půjde snížit zatížení spotřebitelů v platbách na zelené zdroje energie. Je to jasná a předvídatelná částka, na rozdíl od vládního návrhu nebude nutné zvyšovat kapacity úředníků pro kontroly projektů a opatření je také předvídatelné pro majitele elektráren,” upřesnil výhody návrhu Marian Jurečka.

Solární odvod je vyzkoušené řešení, které již v minulosti potvrdil Ústavní soud. Byl již jednou prodloužen, a to za vlády Jiřího Rusnoka - v roce 2013. Lze tedy předpokládat, že toto řešení podpoří i prezident Miloš Zeman.

Impuls pro oživení ekonomiky

KDU-ČSL prosazuje taková řešení, aby na stabilním rozvoji moderní energetiky vydělala celá společnost. Sníží se znečištění ovzduší, vytvoří nová pracovní místa a vzniknou příležitosti pro vývoj inovativních řešení. V sousedních státech jsou investice do obnovitelných zdrojů součástí plánu tamních vlád pro oživení ekonomiky po pandemii koronaviru. Česko by se nemělo před touto příležitostí uzavírat. 

Shrnutí:

Marian Jurečka přichází se zásadními návrhy, které odstraňují limity vládního návrhu na podporu obnovitelných zdrojů:

  1. rozšiřuje podporu o další typy obnovitelných zdrojů tak, aby vznikl transparentní a předvídatelný systém, který zajistí rozvoj moderní energetiky a postupné nahrazování uhelné energie.
  2. přidává do podpory ekonomicky nejvýhodnější zdroj pro spotřebitele: solární elektrárny, který zcela nepochopitelně ministerstvo průmyslu opomenulo.
  3. definitivně řeší minulost podpory solárních elektráren a přinese do státního rozpočtu zpět částku až 5,5 miliard korun bez ohrožení dalšího fungování těchto projektů (oproti současným 2,1 miliardám).

Zdroj: Tisková zpráva KDU-ČSL 31. 3. 2021

 


Datum uveřejnění: 3.4.21
Poslední změna: 3.4.2021
Počet shlédnutí: 750