Zprávy z tisku

Horní Brusnice produkuje desetkrát méně odpadu, než je průměr ČR

Praha 11. července (ČTK) - Horní Brusnice na Trutnovsku získala Odpadového Oskara za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu v Česku. Za rok 2015 obec vyprodukovala v přepočtu na jednoho obyvatele 34,5 kilogramu odpadu, což je téměř desetkrát méně oproti republikovému průměru. Vyplývá to z informací neziskové organizace Arnika, která ceny uděluje, a Českého statistického úřadu (ČSÚ). Dva kraje - Vysočina a Moravskoslezský - ale údaje do soutěže neposkytly.

Horní Brusnice zvítězila v kategorii obcí do 1000 obyvatel, které mají obecně nižší produkci odpadů než větší sídla. Podle mluvčího Arniky Jana Vávry je to mimo jiné způsobeno tím, že na vesnicích je zcela běžné kompostování. V kategorii obcí od 1001 do 5000 obyvatel získala Odpadového Oskara Štítná nad Vláří-Popov na Zlínsku s produkcí 39 kilogramu směsného odpadu na obyvatele. V kategorii nad 5000 obyvatel zvítězilo město Kdyně na Domažlicku s 80 kilogramy odpadu na obyvatele. Všechny údaje pochází z roku 2015.

Arnika také ocenila čtyři obce - Nový Hrádek na Náchodsku, Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku, Kyjov na Hodonínsku a Jeseník - jako příklady dobré praxe v nakládání s odpadem. V Novém Hrádku se recykluje asi 60 procent odpadu a náklady na třídění odpadů zcela pokrývají příjmy od firmy EKO-KOM za zpětný odběr obalů nebo zisky za prodej vytříděného papíru a kovu. Dvůr Králové nad Labem recykluje 40 procent odpadů a motivuje obyvatele ke snížení produkce odpadů třeba platbami podle objemu vyvezených popelnic nebo podporou kompostování.

V Kyjově je recyklována téměř polovina odpadu a produkci směsného odpadu snížilo město zavedením plošného sběru bioodpadu. Jeseník recykluje skoro 60 procent odpadu a Arnika město chválí za přehledné zveřejňování výsledků odpadového hospodářství.

Celorepublikový průměr produkce komunálního odpadu na jednoho obyvatele činil v roce 2015 podle ČSÚ 317 kilogramů. Celkem bylo předloni v Česku vyprodukováno přes 3,3 milionu tun komunálního odpadu. Zrecyklována byla jen čtvrtina z něj a zkompostována jen čtyři procenta. Více než polovina komunálního odpadu skončila na skládkách a téměř pětina ve spalovnách. V posledních letech ale objem skládkovaného a spalovaného odpadu klesá, zatímco objem recyklovaného odpadu od roku 2006 stoupl na více než čtyřnásobek.

Celkový objem komunálního odpadu v Česku v posledních letech rostl. Zároveň ale stoupal i počet obyvatel, takže objem odpadu v přepočtu na obyvatele se od roku 2008 výrazněji nezměnil. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat patří Česká republika v Evropě k zemím s nejnižší produkcí komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12.7.2017

 

Datum uveřejnění: 11. července 2017
Poslední změna: 12. července 2017
Počet shlédnutí: 843