Zprávy z tisku

Hodonín a Velký Týnec začínají od května třídit gastroodpad. Ten neskončí na skládce, ale v bioplynce, kde se z něj vyrobí zelená energie

Hodonín a Velký Týnec se od začátku května zapojily do projektu „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group (EFG). Připojí se tak k další zhruba desítce měst a obcí, které projekt již využívají. Jsou tak už nyní při-praveni na blížící legislativní povinnost, která od ledna příštího roku ukládá všem městům a obcím separovat gastroodpad od komunálního odpadu. Cílem tohoto legislativního nařízení je snížit množství biologického odpadu na skládkách, a omezit tak vznik skleníkových plynů. Společnost EFG, která službu poskytuje, násled-ně odpad zpracuje v bioplynové stanici EFG Rapotín BPS na zdroj elektřiny, tepla a biometanu.

 
Foto: EFG Group
 

Obyvatelé Hodonína a Velkého Týnce ode dneška mohou třídit svůj odpad z kuchyně. Ten je možné vhazovat do speciálně upravených hnědých popelnic o objemu 120 l. Popelnice jsou určeny pro tepelně upravené i neupravené zbytky potravin rostlinného či živočišného původu, prošlé potraviny, maso, mléčné výrobky, pečivo, cukrovinky, čaje či kávovou sedlinu. Tyto zbytky a potraviny lze vkládat i s původním obalem, který bude následně odstraněn na třídicí lince. Pravidelný svoz je zajišťován vozidly na ekologický pohon CNG.

Takto vytříděný gastroodpad, který v současné době tvoří zhruba čtvrtinu obsahu černých popelnic, se namísto skládkování díky projektu „Třídím gastro“ energeticky zpracuje a následně využije pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu v bioplynové stanici EFG Rapotín BPS. Ze sta tun svezeného odpadu je například možné tímto způsobem vytvořit ekologický pohon BioCNG k ujetí zhruba 100 000 km pro osobní automobil.

„Množství komunálního odpadu nám každoročně v obci narůstalo. Při jeho analýze jsme zjistili, že 40 % z něj je organického původu a bylo by možné jej vytřídit a využít. Přineslo by to nemalý efekt finanční, protože skládkovné se bude každým rokem zvyšovat, ale i ekologický. Každý odpad, který se podaří smysluplně zpracovat, se stává surovinou a šetří přírodní zdroje. Díky službě „Třídím gastro“ tak nekončí kuchyňské zbytky z domácností na skládkách, ale jsou plně využity pro výrobu zeleného plynu, elektřiny a tepla. V takové spolupráci vidím skutečný smysl pro naše občany i pro celé životní prostředí,“ sdělil Stanislav Denk, místostarosta Velkého Týnce.

Foto: EFG Group

Službu „Třídím gastro“ společnosti EFG mohou využívat a využívají také restaurace, stravovací zařízení, školy a veškeré typy gastro provozů. Ty mají povinnost třídit gastroodpad už několik let. Měst a obcí se tato povinnost dotkne od začátku příštího roku.

„Už nějakou dobu jsme se zabývali otázkou, jak se co nejlépe připravit na povinnost začít třídit gastroodpad a snížit celkové množství SKO v černých popelnicích, jehož skládkování bude čím dál více zvyšovat náklady odpadového hospodářství. Od začátku příštího roku nám bude oddělení „gastro“ složky od komunálu navíc přímo ukládat zákon. Naštěstí jsme se dozvěděli o projektu „Třídím gastro“, který v podstatě vše zajistí za nás. Vyřeší za nás legislativní stránku, potřebnou evidenci i technickou stránku věci. Popelnice se navíc jen nevyvážejí, ale vyměňují za čisté, operativně si můžeme domluvit i četnosti svozu či velikost využívaných popelnic v různých lokalitách podle aktuální potřeby. Víka sběrných nádob jsou vybavena přítlačnou pružinou na zavírání. To téměř eliminuje zápach, který se obzvláště v letních měsících šíří kolem černých kontejnerů právě kvůli velkému množství gastroodpadu, který je v nich obsažen. Společnost EFG, která službu provozuje, odpad následně neskládkuje, ale účelně zpracovává na zelenou energii, která se rovnou může vtláčet do sítě či pro výrobu hnojiv. Toto je z mého pohledu efektivní nakládání s odpady,“ řekl Ing. Pavel Foltýn, referent odpadového hospodářství města Hodonín.

Foto: EFG Group

Projekt „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group, odstartoval v loňském roce v květnu v několika obcích na Šumpersku. Speciální sběrné nádoby na gastroodpad tak již mohou využívat např. obyvatelé Šumperka, Olomouce, Velkých Losin, Rapotína, Nového Jičína a Opavy. Služba je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce.  Z měst a obcí sváží EFG do své bioplynky již okolo 40 tun odpadu měsíčně z celkem 350 nádob. Tuto bilanci přitom neustále navyšuje.

Zdroj: Tisková zpráva EFG Group 2. 5. 2022

 

 


Datum uveřejnění: 2.5.22
Poslední změna: 2.5.2022
Počet shlédnutí: 440