Zprávy z tisku

Hnutí Duha kritizuje podmínky dotace na tzv. spravedlivou transformaci

Praha 26. listopadu (ČTK) - Hnutí Duha kritizuje podmínky v první výzvě na žádosti o dotace v souvislosti s takzvanou spravedlivou transformací, která má pomoci uhelným regionům vyrovnat se s ukončením těžby. Celkem 35 velkých podniků a strategických projektů krajů, měst a univerzit může získat až 90 procent ze státního rozpočtu na projektovou přípravu. Podle hnutí jde o bezprecedentní podporu, jiné projekty pro energetickou transformaci tak velkou podporu nemají. Nová vláda by měla přezkoumat efektivitu takto vysoké dotace, sdělilo dnes hnutí ČTK v tiskové zprávě. Podle ministerstva životního prostředí (MŽP) míří do předprojektové přípravy z důvodu, aby se nemusely vracet peníze.

 
Foto: Nattanan Kanchanaprat@Pixabay.com
 

První výzvu na žádosti o dotace vypsalo ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Dotace v celkové výši 170 milionů korun jsou poskytovány z Národního programu životní prostředí a nepocházejí tak z peněz EU, ale z českého státního rozpočtu. Výzva je určena výhradně pro 35 strategických projektů, které předvybraly kraje a potvrdila vláda. Mezi strategické projekty se ve finále má rozdělit přibližně 21 miliard Kč, což je polovina z celkových peněz fondu. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na příští rok s výdaji 20,3 miliardy korun schválila v září vláda, podle materiálu se také počítá se zahájením implementace Fondu pro spravedlivou transformaci s výdaji kolem miliardy korun.

Ačkoli strategické projekty budou realizovat kraje, města, univerzity nebo velké firmy, tedy instituce, které mají podle hnutí svá zavedená grantová oddělení, spolupracují běžně s projektanty a mají možnosti čerpat úvěry u bank, ministerstvo životního prostředí pro ně připravilo dotační podporu, kterou Hnutí Duha označilo za bezprecedentní. "Dotace uhradí 75 až 90 procent nákladů na projektovou přípravu strategických projektů. K dispozici bude také předfinancování, tedy možnost získání části peněz ještě před začátkem samotné práce na projektu," uvedlo hnutí.

Taková podpora je v Česku podle ekologů ojedinělá. "Jiné projekty, které jsou pro energetickou transformaci nutné, například úspory energie v obecních budovách dotované z Operačního programu Životní prostředí nebo obnovitelné zdroje podpořené z Modernizačního fondu, žádnou podporu pro projektovou přípravu nedostávají," uvedlo hnutí.

"U strategických projektů pro financování z Operačního programu Spravedlivá transformace doporučených jednotlivými regiony jde v tuto chvíli o to, aby byly prostředky operačního programu využity ve stanovených termínech, jinak bychom je museli vracet, kraje by o ně přišly, ztráta takové šance by byla nevyčíslitelná nejen z pohledu životního prostředí a prosperity těchto regionů," řekl náměstek ministra zemědělství Jan Kříž.

Právě proto podle MŽP míří finance do předprojektové přípravy, například zpracování kompletních studií proveditelnosti. "Podpora bude financovaná z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Po schválení OPST Evropskou komisí se finance vrátí zpět, tedy rozhodně nezatíží státní kasu, jak tvrdí Hnutí Duha," řekl Kříž.

Právě nedostatek kapacit na přípravu takových projektů je přitom, zejména pro malé obce a malé firmy, bariérou pro realizaci projektů. Projekty obnovitelných zdrojů a úspor energie domácností dosáhnou maximálně na 50 procent dotace z celkových nákladů. Na rozdíl od velkých firem, krajů a měst tak musí malé obce a domácnosti pokrýt daleko větší část energetické transformace z vlastních zdrojů, uvádí Hnutí Duha.

Výzva také nezavazuje žadatele, aby do přípravy strategických projektů zapojili veřejnost v postižených krajích. Zapojení veřejnosti už v přípravné fázi je přitom klíčové pro přijetí projektů ze strany místních obyvatel a snižuje rizika dlouhodobých sporů, uvedlo hnutí.

"Nová vláda by měla přezkoumat efektivitu tak vysoké dotace subjektům, které mají know-how v oblasti přípravy projektů i přístup ke kapitálu. Zároveň by měla minimálně stejně výhodné podmínky zpřístupnit i žadatelům o menší projekty, jako jsou obecní obnovitelné zdroje nebo zateplení domácností," uvedli ekologové.

"Srovnání s programy Nová zelená úsporám nebo Modernizačním fondem, které jsou již spuštěné a je již možné v jednotlivých výzvách žádat o podporu, se zcela novým připravovaným OPST skutečně belhá. Nenapadá nás ani, v čem by výše podpory byla ojedinělou," uvedl Kříž.

Z 35 doporučených projektů budou deset projektů realizovat samotné kraje, devět projektů podnikatelské subjekty, sedm univerzity, tři státní organizace, tři nestátní neziskové organizace, dva města a jeden projekt pak veřejná výzkumná instituce. Mezi doporučenými strategickými projekty jsou Centrum veřejných energetiků Moravskoslezského kraje, Transformační centrum Ústeckého kraje, Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje nebo Agentura pro transformaci Karlovarského kraje.

Operační program Spravedlivá transformace budou moci využít regiony nejvíce zasažené odklonem od uhlí, jde o Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Peníze mohou využít na zmírnění dopadu odklonu od těžby uhlí, například na rekvalifikaci pracovníků, transformaci podniků k nízkouhlíkovému provozu, podporu inovací, investice do zakládání firem, investice do malých a středních podniků a regeneraci a využití nevyužívaných lokalit. Na roky 2021 až 2027 je k dispozici 42,7 miliardy korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26. 11. 2021

 


Datum uveřejnění: 26.11.21
Poslední změna: 1.12.2021
Počet shlédnutí: 297