Zprávy z tisku

Geneticky modifikovaná kukuřice je podle vědců neškodná

Geneticky modifikovaná (GM) kukuřice MON 88017 nemá podle vědců z Biologického centra Akademie věd vliv na druhovou rozmanitost, ani na množství organismů, které na poli žijí. Novinářům to dnes řekla vedoucí výzkumného týmu Oxana Habuštová. Podle ní to prokázaly tisíce sebraných údajů při pokusu na poli Zemědělské společnosti Dubné na jihu Čech. Ani jinou hrozbu GM plodin, na které poukazují řadu let ekologové, se nepodařilo prokázat, dodala.

 
 

Geneticky modifikovaná (GM) kukuřice MON 88017 nemá podle vědců z Biologického centra Akademie věd vliv na druhovou rozmanitost, ani na množství organismů, které na poli žijí. Novinářům to dnes řekla vedoucí výzkumného týmu Oxana Habuštová. Podle ní to prokázaly tisíce sebraných údajů při pokusu na poli Zemědělské společnosti Dubné na jihu Čech. Ani jinou hrozbu GM plodin, na které poukazují řadu let ekologové, se nepodařilo prokázat, dodala.

Ekologické organizace se proti pěstování geneticky modifikovaných plodin stavějí dlouhodobě. Obávají se zejména nekontrolovaného šíření upravených plodin mezi původní druhy, úhynu larev motýlů a jiného užitečného hmyzu či vzniku "super plevelů", které přinutí zemědělce používat postřiky mnohem více než dosud. Za další rizika GM plodin považují jejich možné toxické vlastnosti a možné alergenní reakce, zvýšení spotřeby pesticidů nebo vznik odolných škůdců či virových chorob.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin námitky proti používání GM plodin nemá. Používání geneticky modifikovaných surovin je v EU možné, ale jen v případech, kdy jde o modifikaci schválenou Evropskou komisí. V unii je nyní povoleno 35 genetických modifikací pro různé druhy plodin.

Habuštová řekla, že uvedený pokus byl jedinečný a evropsky velmi významný. Trval tři roky. V pokuse byla použita kukuřice MON 88017, která je nejen odolná vůči škůdci bázlivci kukuřičnému, ale současně snáší použití herbicidů. "Je nadějí pro stále se zvětšující část Evropy napadenou bázlivcem kukuřičným. Tento pohledný, asi pět milimetrů velký brouček zavlečený z USA, žere květenství a jeho larvy napadají kořeny kukuřice," uvedla vědkyně.

Určitou ochranu proti němu poskytuje střídání plodin, většinou je ale nutné masivní použití insekticidů, jak je tomu například v Rakousku a Maďarsku.

Vědci vlivy modifikované kukuřice zkoumali na 25 parcelách, z nichž každá měřila půl hektaru. Během celé sezóny sledovali výskyt asi 200 druhů bezobratlých živočichů. Tisíce sebraných údajů po statistickém vyhodnocení podle týmu Habuštové jednoznačně prokázaly, že geneticky modifikovaná kukuřice MON 88017 nemá vliv ani na druhovou rozmanitost, ani na množství organismů, které na poli žijí. Nepodařilo se prokázat ani žádné zdravotní riziko pro lidi a zvířata. GM kukuřice pěstovaná v rámci výzkumu bude bezezbytku využita na produkci bioplynu.

Zdroj: Zpráva ČTK

 


Datum uveřejnění: 13.10.11
Poslední změna: 13.10.2011
Počet shlédnutí: 404