Zprávy z tisku

Firmy na odložený konec skládkování reagují dobrovolným závazkem

Již několik desítek firem se připojilo do dobrovolného závazku neskládkovat své odpady po roce 2024. Vyjadřují tak jasné stanovisko, že původně platný termín chtějí zachovat i přes jeho odložení Poslaneckou sněmovnou dne 18. září. Mnoho dalších firem se každý den přidává na stránce Zero Landfill Commitment.

 
Foto: Alan Levine@Flickr.com
 

Klíčovou myšlenkou iniciativy Zero Landfill Commitment bylo ukázat, že každá jednotlivá firma se může podílet na lepším zacházení s materiály. Právě ze strany společností končí na skládce velké množství často zcela zbytečně skládkovaného odpadu. Do dohody se hned několik hodin po spuštění přihlásily desítky firem jako je IKEA, Stabilplastik a nebo Toray Textiles Central Europe a.s. Velký zájem o problematiku ukazuje, že společnosti byly často připraveny na původně oznámený termín, tedy rok 2024, a přebírají za své produkty a výrobu osobní zodpovědnost.

„Posunutí konce skládkování je nešťastné pro využívání materiálů v Česku, podporu cirkulární ekonomiky, i pro stav životního prostředí jako celku. Na skládky dnes míří také velké množství odpadu od firem, ve kterých se s ním ale dá ještě pracovat,“ řekl Cyril Klepek, zakladatel Cyrkl.com a autor iniciativy. „Závazek má symbolický charakter, a právě první firmy na seznamu mohou být inspirací pro ostatní v tom, jak lépe nakládat se zdroji. Budeme moc rádi za další příznivce,” doplnil Cyril Klepek.

Proč se společnosti k výzvě připojují? Často je to díky celofiremnímu zasazení se o cirkulární odpadové hospodářství. V něm se firmy snaží předcházet skládkování a spalování, a přes minimalizaci vzniku, znovupoužití a efektivní recyklaci snižovat environmentální stopu své produkce.

Zdroj: Tisková zpráva Zajimej.se 2. 10. 2020

 


Datum uveřejnění: 2.10.20
Poslední změna: 2.10.2020
Počet shlédnutí: 485