Zprávy z tisku

Firmy můžou žádat o dotace na malé vodní elektrárny i vtláčení biometanu do sítě

Praha 8. září (ČTK) - Firmy mohou žádat o dotace na výstavbu a modernizaci malých vodních elektráren a na vtláčení biometanu do distribuční sítě. V obou výzvách lze získat až 65 procent výdajů, maximálně však 100 milionů korun na projekt. Žádosti v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) přijímá Agentura pro podnikání a inovace (API) do 13. prosince, informovala dnes v tiskové zprávě. Výzvy vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které operační projekt řídí.

 
Foto: Energy financial group a. s. (EFG)
 

"V případě malých vodních elektráren mohou žadatelé použít dotační podporu na jejich výstavbu či modernizaci," řekl generální ředitel API Lukáš Vymětal. "U výzvy na podporu vtláčení biometanu mohou žadatelé finance využít na nákup technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě nebo jeho plnění, například Bio-CNG plnící zařízení včetně plničky a navazující technologie," doplnil.

O dotaci mohou žádat malé, střední i velké podniky a v závislosti na jejich velikosti se liší i míra podpory. U dotace na malé vodní elektrárny je možné získat minimálně milion korun a maximálně 100 milionů korun. Malé podniky dosáhnou na dotaci až 65 procent výdajů, u středních podniků je dotace na 55 procent a u velkých na 45 procent výdajů. Míra podpory úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčení do sítě se liší podle toho, zda výdaje přímo souvisí s výrobou energie z biometanu.

Cílem výzev je podpořit podnikatele ve využívání obnovitelných zdrojů energie, což má vést ke snížení spotřeby primárních energetických zdrojů a znečištění ovzduší. Využívání obnovitelných zdrojů energie podle API snižuje energetickou závislost Česka na domácích fosilních palivech a dovozu energií ze zahraničí. Konečným cílem je podle zástupců API postupný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Na malé vodní elektrárny je žadatelům k dispozici celkem půl miliardy korun a na vtláčení biometanu miliarda korun.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a je financovaný ze strukturálních fondů Evropské unie.

Agentura pro podnikání a inovace je státní příspěvkovou organizací s celostátní působností, jejím zřizovatelem je ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8. 9. 2023

 


Datum uveřejnění: 8.9.23
Poslední změna: 8.9.2023
Počet shlédnutí: 274