Zprávy z tisku

Firma: Z odpadu lze v ČR získat kolem 185 mil. m3 biometanu ročně

Praha 27. prosince (ČTK) - Z odpadu lze v Česku získat kolem 185 milionů metrů krychlových biometanu ročně. ČTK to sdělilo české zastoupení firmy Air Products, která je přední světovou společností zabývající se výrobou průmyslových plynů. Podle firmy z 5,8 milionu tun směsného komunálního odpadu, který byl loni v Česku vyprodukován, tvoří až 40 procent biologicky rozložitelný odpad (BRKO). Vyseparovaný bioodpad lze zpracovat v bioplynových stanicích a z jedné jeho tuny vyrobit okolo 125 metrů krychlových bioplynu, uvedla společnost.

 
 

"Zpracování všech biologicky rozložitelných komunálních odpadů by o čtvrtinu snížilo emise metanu, vznikajícího v důsledku lidské činnosti. Lidé vytvoří téměř 60 procent všeho metanu, který se dostává do atmosféry a je daleko horším skleníkovým plynem, než je oxid uhličitý," řekl vedoucí oddělení biometanových technologií společnosti Air Products Petr Pekárek.

Firma uvedla, že Česko v produkci biometanu zaostává za Evropou, kde se ho loni vyrobily zhruba dvě miliardy metrů krychlových. "V Česku to bylo jen asi 1,3 milionu metrů krychlových. Přitom máme na 570 bioplynových stanic, které by mohly reálně produkovat okolo 750 milionů krychlových metrů biometanu ročně, což by nahradilo zhruba devět procent celorepublikové spotřeby zemního plynu," sdělila společnost.

Biometan je podle ní použitelný místo zemního plynu a počítá se s ním hlavně pro pohon automobilů. "Bioplynové stanice po deseti až 20 letech provozu ztrácejí nárok na provozní podporu výroby bioplynu a stanou se prodělečné. Pokud nebudou stimulovány k výrobě biometanu, do 15 let prakticky všechny skončí," řekl Pekárek. Pomoci rozvoji by podle společnosti mohly peníze z Modernizačního fond a Plánu obnovy.

Na to, že se bude do plynárenské soustavy v ČR čím dál více dodávat biometan, upozorňuje také Český plynárenský svaz (ČPS). V polovině října uvedl, že nejvhodnější metoda, jak tak činit, by měla být známá do dvou let. Sdělil, že do roku 2030 by mělo být do plynárenských sítí v Česku ročně dodáváno až 500 milionů metrů krychlových biometanu, tedy přibližně šest procent současné spotřeby zemního plynu. Z toho asi 40 procent by mělo pocházet z odpadních surovin, jako jsou čistírenské kaly a nejrůznější bioodpady.

Svaz upozornil, že zapojení biometanu mezi zdroje energetického mixu je pro Česko nutností pro splnění národního cíle podílu obnovitelné energie v dopravě, který je EU stanoven na 14 procent. Vše, co funguje na zemní plyn, bude fungovat i na biometan bez nutnosti jakýchkoli úprav technologie a dalších investic, dodal.

Množství biometanu obsažené v jednotlivých bioodpadech

Vstupní materiál Bioplyn z 1 tuny materiálu Obsah metanu Čistý biometan
Domovní bioodpad 125 m3 64 procent 84 m3
Bioodpad ze supermarketů 176 m3 60 procent 111 m3
Bioodpad z potravinářství 265 m3 60 procent 167 m3
Bioodpad z restaurací 162 m3 58 procent 99 m3
Čistírenský kal 36 m3 60 procent 22 m3
Dobytčí hnůj 68 m3 58 procent 41 m3
Drůbeží hnůj 93 m3 65 procent 64 m3
Travní siláž 183 m3 60 procent 116 m3
Jateční odpad 160 m3 60 procent 101 m3

Zdroj: Air Products

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27. 12. 2020

 


Datum uveřejnění: 27.12.20
Poslední změna: 2.1.2021
Počet shlédnutí: 493