Zprávy z tisku

EP schválil směrnice, které mají zlepšit recyklování odpadů

Štrasburk 18. dubna (zvláštní zpravodajka ČTK) - Češi vyprodukují ročně na 340 kilogramů odpadu na osobu, což je řadí na třetí místo v EU co do množství vyprodukovaného odpadu. Pouze třetinu z něj ale Česká republika recykluje či kompostuje a téměř polovina komunální odpadu končí v ČR na skládkách. Nejpozději v roce 2025 by ale měla být více než polovina komunálního odpadu v jednotlivých zemích EU recyklována. Vyplývá to z balíku reforem, který dnes schválili europoslanci.

 
 

"Česká republika může tyto cíle dobře splnit, jsou nastaveny realisticky," domnívá se europoslanec Stanislav Polčák, který je zároveň předsedou Sdružení místních samospráv. Jako nejdůležitější vidí vytřiďování bioodpadu z komunálního odpadu. "Odpad je komodita, kterou může i obec dobře zpeněžit," řekl ČTK Polčák, podle něhož by měl stát podpořit a motivovat obce zejména k vytřiďování bioodpadu a investovat do třídíren odpadu.

Podíl komunálního odpadu určeného k recyklaci by měl podle nové unijní legislativy v roce 2025 stoupnout z dnešních 44 procent na 55 procent. Do roku 2035 by mělo být také maximálně deset procent komunálního odpadu určeno k uložení na skládku. Směrnice budou během několika týdnů vyhlášeny v úředním věstníku unie a poté budou mít členské země dva roky na to, aby je zapracovaly do svých národních právních řádů.

Takzvané oběhové hospodářství, jehož se nový balík reforem týká, má přinést redukci odpadu na minimum, a to prostřednictvím opětovného užití a recyklace materiálů. Podle EU to prospěje nejen životnímu prostředí, ale i pracovnímu trhu (recyklováním se vytvoří nová pracovní místa).

Lidé v bohatších státech obecně produkují více odpadu, někde mají na vysokých hodnotách velký podíl turisté (například na Kypru a na Maltě). Nejvíce kilogramu odpadu na osobu (777 kilogramů) vyprodukovalo podle poslední unijní statistiky z roku 2016 Dánsko, které ale téměř polovinu z něj recyklovalo nebo kompostovalo. Na dánských skládkách skončilo v roce 2016 jen jedno procento komunálního odpadu. Nejhůře na tom ve skládkování byla Malta, kde na skládkách skončilo 92 procent odpadu. Přes 80 procent odpadu končí na skládkách také v Řecku, Rumunsku či na Kypru.

Česká republika se ve srovnání podle množství vyprodukovaného odpadu na osobu v roce 2016 umístila na třetím nejlepším místě (měla třetí nejmenší množství vyprodukovaného odpadu), ale asi polovina z něj skončila na skládkách.

Prvenství v recyklaci a kompostování odpadu drželo v roce 2016 Německo, které takto zlikvidovalo 66 procent odpadu a na skládkách tam skončilo pouze jedno procento.

"Nyní se bude muset Evropa zaměřit na zpracovávání plastů," připomněl Polčák. Dodal, že to je v současnosti asi největší problém v otázce odpadů a životního prostředí, a to zejména poté, co Čína přestala loni plasty vykupovat.

Zdroj:Tisková zpráva ČTK 20.4.2018

 


Datum uveřejnění: 20.4.18
Poslední změna: 20.4.2018
Počet shlédnutí: 1718