Zprávy z tisku

Energetické úspory v budovách podpoří MŽP 1,25 mld Kč

Praha 14. června (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) podpoří 370 projektů na energeticky úsporné renovace veřejných budov částkou 1,25 miliardy korun. Z dotací Operačního programu životního prostředí bude opravena například nemocnice v Novém Městě na Moravě nebo mateřská škola v Plzni. V tiskové zprávě o tom dnes informovaly MŽP a Státní fond životního prostředí (SFŽP). Peníze na energeticky úsporná opatření je možné čerpat i v současnosti. Do 3. února 2020 mohou v první výzvě žádat o příspěvek města, kraje a příspěvkové organizace a ve druhé výzvě státní a výzkumné instituce na rekonstrukce vládních budov.

 
 

"Záměrem podpory energeticky úsporných opatření z evropských fondů je pomoci obcím při nákladných rekonstrukcích budov sloužících veřejnosti. Z pohledu životního prostředí tyto investice přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, prachu a popílku do ovzduší a zvyšování podílu energie získávané z obnovitelných zdrojů," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Dotace podle SFŽP přinášejí starostům obcí několik výhod, opraví veřejnou budovu, sníží její spotřebu energie, a tím i zlevní jejich provoz a ušetří finance z obecního rozpočtu.

Dotace se týkají renovací ve školách, nemocnicích, na úřadech, v domech s pečovatelskou službou a v dalších veřejných budovách. Podporu lze ale získat také na vnitřní úpravy, například modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku nebo zabraňující letnímu přehřívání. Je možné také vyměnit zdroje tepla pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody s výkonem nižším než pět megawattů využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii. Mohou být nahrazeny zdroji na biomasu, tepelnými čerpadly nebo zařízením pro kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu využívající obnovitelné zdroje či zemní plyn.

Ve dvou výzvách je k dispozici 4,5 miliardy korun. "Očekáváme podobně velký zájem jako v předchozích výzvách. Podmínky jsou pro žadatele nastaveny velmi příznivě, dotace může nově pokrýt až 60 procent způsobilých výdajů," řekl Brabec. Bonusy by podle ředitele SFŽP Petra Valdmana měly získat projekty na instalaci obnovitelných zdrojů energie, jež pokryjí alespoň 40 procent celkové spotřeby energie.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20.6.2019

 


Datum uveřejnění: 20.6.19
Poslední změna: 20.6.2019
Počet shlédnutí: 245