Zprávy z tisku

EK: Unie by jako celek měla splnit klimatické cíle pro rok 2020

Brusel 1. února (zpravodaj ČTK) - Evropská unie má jako celek nakročeno ke splnění klimatických cílů, které si stanovila pro rok 2020, uvedla dnes Evropská komise ve své druhé zprávě o stavu energetické unie. Členské státy EU by proto podle ní neměly polevovat ve svém dosavadním úsilí v oblastech jako je snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a snahy využívat energii z obnovitelných zdrojů.

"Energetická unie se netýká výlučně energetiky a klimatu. Jejím účelem je uspíšit zásadní modernizaci celé evropské ekonomiky," zdůraznil dnes místopředseda komise pro energetickou unii Maroš Šefčovič. Posílit je podle něj také třeba vnější rozměr energetické unie a zvýraznit vedoucí roli EU v celosvětovém měřítku.

Podle komise je nyní "energetická transformace" Evropy a její přechod na nízkouhlíkové hospodářství v plném proudu. Šefčovič připomněl, že předloženy už byly všechny zásadní legislativní návrhy a letošek by tak měl být rokem, kdy budou uvedeny v život. Vytvoření energetické unie v nynějším proměnlivém geopolitickém prostředí je nezbytné pro ochranu dlouhodobých hospodářských zájmů občanů unijních zemí, včetně zlepšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu, míní EK.

Komise dnes připomněla, že od 4. listopadu 2016 platí Pařížská dohoda z prosince 2015 poté, co ji Evropská unie ratifikovala. V roce 2016 také komise představila svou strategii do roku 2050, jejímž základním cílem je do tohoto roku snížit emise skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990 o celých 60 procent a směřovat k jejich úplnému odstranění.

Unie už naplnila cíl pro rok 2020 týkající se konečné spotřeby energie. Totéž podle EK samé platí i pro emise skleníkových plynů - v roce 2015 byly jejich emise v EU o 22 procent nižší než v roce 1990. A unie míří také k cíli v oblasti obnovitelných zdrojů. Podle dat za rok 2014 byl jejich podíl na hrubé konečné spotřebě energie 16 procent.

Dalším významným trendem je podle komise pokračující rušení vazby mezi hospodářským růstem EU a zvyšováním emisí skleníkových plynů. V letech 1990 až 2015 se celkový HDP EU zvýšil o 50 procent při snížení emisí o 22 procent.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 3.2.2017

 

Datum uveřejnění: 1. února 2017
Poslední změna: 3. února 2017
Počet shlédnutí: 719