Zprávy z tisku

Dopis Evropské komise předsedkyni ERÚ Vitáskové

Praha 26. ledna (ČTK) - Text dopisu generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise předsedkyni Energetického regulačního úřadu České republiky Aleně Vitáskové z 22. prosince 2015:

Vážená paní Vitásková,

ráda bych Vám poděkovala za Váš dopis komisařce Vestagerové, která mě požádala, abych Vám jejím jménem odpověděla.

Ve svém dopise uvádíte své obavy týkající se možného porušení pravidel veřejné podpory, a to podporou ze strany České republiky pro obnovitelné zdroje přiznanou nařízením z doby před rokem 2013 a dotazujete se, zda bude komise moci v souvislosti s těmito zdroji vydat kladné rozhodnutí.

Jak víte, orgány České republiky tento program podpory oznámily a tato věc ještě není u komise uzavřena. I přes značné úsilí ze strany orgánů České republiky a komise nebylo dosud možné shromáždit nezbytné údaje k tomu, aby bylo možno dospět k závěru, zda úroveň podpory přiznané během uvedeného období zahrnuje pro příjemce nadměrnou kompenzaci, či nikoliv. Dále pak financování systému prostřednictvím odvodů vztahujících se na dovoz zelené elektřiny vedlo k diskriminaci proti zahraničním výrobcům, což bude řešeno pomocí vhodného nápravného prostředku.

V důsledku toho k tomuto programu podpory komise ještě rozhodnutí přijmout nemůže. Ze zkušeností však vyplývá, že otázky slučitelnosti, které český program podpory vyvolává, je možno řešit provedením nezbytných úprav a poskytnutím nezbytných závazků.

Z tohoto důvodu doufáme, že intenzivní spolupráce mezi orgány České republiky a komisí může vést k uspokojivému řešení, a věříme, že regulátorovi to umožní vydat příslušné tarify včas tak, aby se předešlo narušení tohoto významného segmentu energetiky.

Doufám, že tento dopis bude ku pomoci, a zůstávám Vám k dispozici pro případné dotazy.

S pozdravem

Céline Gauerová

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27.1.2016 

 

Datum uveřejnění: 26. ledna 2016
Poslední změna: 27. ledna 2016
Počet shlédnutí: 1830