Zprávy z tisku

Dokument k programu na adaptaci i snížení znečištění vláda schválila

Praha 4. října (ČTK) - České projekty poklesu znečištění ovzduší, podpory biodiverzity či adaptace na změnu klimatu se mohou v novém evropském Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) ucházet o více než 60 miliard korun. Návrh programového dokumentu OPŽP na roky 2021 až 2027 dnes schválila vláda, vyplývá z výsledků na jejím webu. Program musí ještě schválit Evropská komise. Podle ředitele Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) Petra Valdmana však fond zveřejní první informace o výzvách již následujících dnech. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) už dříve uvedlo, že operační program bude zřejmě spuštěn na přelomu roku.

 
Foto: nosita@Pixabay.com
 

Zhruba polovina peněz v programu má být využita na opatření k ochraně klimatu, adaptaci na změnu klimatu a podporu čisté energie. Materiál uvádí, že podpořené projekty by měly vést k postupnému snížení spotřeby a také emisí skleníkových plynů. Peníze mají být využity například na snížení energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury, výstavbu pasivních domů či vznik obnovitelných zdrojů energie i výměnu 35.000 zastaralých kotlů v nízkopříjmových domácnostech. Kotlíkové dotace pro domácnosti s běžnými příjmy jsou součástí programu Nová zelená úsporám.

Mezi priority program řadí také příspěvky na projekty pro zadržení vody v krajině, zachycení a využití srážkové vody, ale i úprav odtoku a zvýšení kvality vody. Zhruba 115.000 lidí v Česku má podle dokumentu získat lepší přístup k pitné vodě.

Z peněz v OPŽP mají být dotovány i péče o přírodní stanoviště a ohrožená zvířata a rostliny a kroky k omezení invazních nepůvodních druhů.

Další peníze mají směřovat na projekty navýšení kapacity pro recyklaci odpadů i na prevenci samotného vzniku odpadů - například na podporu kompostérů, center pro opětovné použití výrobků a jejich opravu či rozvoj infrastruktury potravinových bank. OPŽP přispěje také na technologie pro snížení emisí nebo na další budování kanalizací a čištění odpadních vod.

"Předpokládáme, že se vše stihne do začátku roku 2022, nicméně ještě v průběhu tohoto týdne zveřejníme draft základních pravidel pro žadatele, hodnoticí kritéria i indikativní harmonogram výzev, aby zájemci mohli maximálně využít čas do spuštění ostrých výzev a nachystali si své projekty," napsal ČTK ředitel SFŽP Petr Valdman. Fond program administruje. Jako první podle Valdmana otevře výzvu pro projekty na výstavbu vodovodů a kanalizací, následovat budou dotace na energetické úspory budov a hospodaření s dešťovou vodou.

"Chceme v maximální možné míře využívat jednotkové náklady, paušály, zjednodušené metody vykazování, které proces vyřízení žádosti výrazně urychlí," sdělil Valdman. Podle ředitele je novinkou větší důraz na komplexní projekty. To žadatelům umožní řešit více záměrů v jedné žádosti. "V praxi to bude fungovat tak, že například u veřejných budov bude možné zkombinovat dotace na zateplení, úpravu vnitřních prostor, osvětlení s podporou na vybudování zelené střechy nebo nádrže na dešťovou vodu, a následně ji využívat na zavlažování nebo splachování toalet," popsal ředitel.

OPŽP je jedním z programů, které poskytují peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Končící OPŽP 2014 - 2020 měl objem zhruba 73 miliard korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 10. 2021

 


Datum uveřejnění: 5.10.21
Poslední změna: 5.10.2021
Počet shlédnutí: 269